• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası

KARATAY ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI

  • KARATAY ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
  • Fevzi Çakmak Mah. 10525.sok. No:1/1 Karatay/KONYA Tel : 0332 342 3010 Fax : 0332 342 3012
  • KARATAY ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
  • Fevzi Çakmak Mah. 10525.sok. No:1/1 Karatay/KONYA Tel : 0332 342 3010 Fax : 0332 342 3012
  • KARATAY ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
  • Fevzi Çakmak Mah. 10525.sok. No:1/1 Karatay/KONYA Tel : 0332 342 3010 Fax : 0332 342 3012
Site Haritası
Takvim
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.981133.1133
Euro35.899936.0438
NAMAZ VAKİTLERİ

ORGANLARIMIZ

TARİHÇE

Ziraat Odaları, ilk kez 1881 yılında çıkarılan bir tüzükle kurulmuştur. 1881-1897 döneminde ziraat odalarının sayısı 99’a yükselmiştir. Bu yıllarda, genel olarak bir danışma kurulu niteliğinde olan ziraat odalarından beklenilen hizmetler yeterli görülmemiştir. 1912 yılında çıkarılan bir tüzükle ziraat odalarının ilçe düzeyinde kurulması sağlanmıştır.

Başlangıçta, ziraat odalarına yeterince mali kaynak temin edilemediğinden, odalar kendilerinden beklenen görevleri yapamamışlardır. Cumhuriyet döneminde, 1937 yılında yürürlüğe giren, 3203 Sayılı Ziraat Vekaleti Vazife ve Teşkilatı Kanunu’nun 6 ve 7 inci maddelerine göre, ziraat odalarının yeniden canlandırılmasına çalışılmış ve bu amaçla 1940 yılında birçok ziraat odasının seçimleri yapılarak teşkilatlanma ağı genişletilmiştir. Ancak, başarılı bir sonuç elde edilememiştir. Sonraki yıllarda, ziraat odalarının, çiftçileri bünyesinde toplayan aktif bir kuruluş olmaları için özel bir kanuna ihtiyaç olduğu anlaşıldığından, böyle bir kanunun çıkarılması yönünde çalışmalar yapılmıştır.

6964 Sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Kanunu 1957 yılında yürürlüğe girmiştir. Ancak, kanuna ilişkin tüzüğün zamanında çıkarılmaması nedeni ile ziraat odalarının faaliyete geçmeleri 1963 yılından itibaren başlamıştır. Aradan geçen süre içerisinde, 6964 Sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat odaları Birliği Kanunu’nun bazı maddeleri, 1971 yılında 1330 Sayılı Kanun’la, 1984 yılında 2979 Sayılı Kanunla, 2004 yılında is 5184 ve 5234 sayılı Kanunlarla değişikliklere uğramıştır. Çiftçilik ile uğraşanların yasal kuruluşu olan ziraat odaları da, diğer meslek kuruluşları gibi hukuki dayanağını Anayasa’dan alan kamu kurumu niteliğinde mesleki kuruluşlardır.

Nitekim, Anayasanın 135 inci maddesinden anlaşılabileceği gibi “kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlar” ancak kanunla kurulabilmektedir. 6964 Sayılı Kanun’un 5184 Sayılı Kanun’la değişik 2 nci maddesine göre, her ilin merkez ilçesi ile bağlı ilçeler ayrı ayrı ilgili ziraat odasının faaliyet alanı sayılmaktadır. 

GÖREVLERİ

Ziraat odalarının görev tanımı, 6964 Sayılı Kanun’un 5184 Sayılı Kanun’la değişik 1 inci maddesinde yapılmıştır. Buna göre; “Ziraat odaları, meslek hizmetleri görmek, çiftçilerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslek faaliyetlerini kolaylaştırmak, çiftçilik mesleğinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, meslek disiplin ve ahlakını kollayıp gözetmek, çiftçilikle iştigal edenlerin mesleki hak ve menfaatlerini korumak amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.”

Ziraat odalarının görevleri 6964 Sayılı Kanun’un 3 üncü maddesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Ziraat odalarının bu maddede belirtilen görevleri; çiftçi kütükleri tutmak, kayıtlı üyelerine girdi temin etmek ve dağıtmak, kamu ve özel kurum ve kuruluşlara faaliyetleri ile ilgili önerilerde bulunmak ve iş birliği yapmak, tarım ve tarımsal kalkınma ile ilgili toplantılar düzenlemek ve bu tür toplantılara katılmak, laboratuar, müze, örnek ziraat işletmeleri, çiftçi danışmanlık merkezleri kurmak, sulama, kurutma, ağaçlandırma, toprak koruma ve verimliliği artırma konularında çalışmalar yürütmek, sosyal amaçlı çalışmalara destek olmaktır.

Birliğin (TZOB) görevleri 6964 Sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde belirtilmiştir. Bunlar; tarımsal politikaların genel menfaatlere uygun olarak yürütülmesi amacıyla gerekli çalışmalarda bulunmak, tarımla ilgili görüşlerini Hükümete ve kamuoyuna duyurmak, çiftçilerin hak ve menfaatlerini korumaktır. Bunun için, çiftçilerin uygulanan politikalar hakkındaki düşüncelerinden yararlanarak raporlar hazırlanmaktadır. Böylece, tarım sektörünün ülke ekonomisine yaptığı katkının arttırılmasına ve çiftçilerin ekonomik ve sosyal yönlerden gelişmesine çalışılmaktadır. Ayrıca, tarım sektörü ile ilgili toplantılara iştirak edilmekte veya bu tür toplantıların düzenlenmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Tarım ile ilgili yeni kanun teklifleri hazırlanmakta ve hazırlanan kanun teklifleri ile ilgili görüş bildirilmektedir. 

TZOB’nin bir diğer işlevi de, Hükümet yetkilileri ile görüşmeler yaparak, çiftçilerin sorunlarını ve bunların çözümüne ilişkin önerileri iletmesidir. Bunun yanı sıra, zaman zaman yapılan bölgesel toplantılarla, çiftçilerin uygulanan tarım politikaları ile ilgili görüşleri belirlenmektedir.   

ORGANİZASYON

6964 sayılı kanuna göre, her ilin merkez ilçe ve bağlı ilçelerinde ziraat odasının kurulması gerekmektedir. Ülkemizde halen 727 ziraat odasında 4,5 milyona yakın çiftçi kayıtlıdır. Ziraat odalarının hemen her belde, köy ve mahallede bir delegesi bulunmaktadır. Ülke genelinde köy delegelerinin sayısı 35.000'den fazladır. Birliğimize ait tüm odalarda toplam, 15.000 yönetici ve 2500'den fazla personel bulunmaktadır. Birlik merkezinde ise yaklaşık 70 kişi görev yürütmektedir. Merkezdeki idari yapılaşma; başta 10 kişiden oluşan Yönetim Kurulu Üyeleri olmak üzere, bir Genel Sekreter, teknik ve idari olmak üzere iki Genel Sekreter Yardımcısı ile bunlara bağlı birimlerden oluşmaktadır. Teknik Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı birimler; Teknik Hizmetler Kurulu Başkanlığı, Ticari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü, Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’dür.

İdari Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı birimler ise Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Muhasebe Şube Müdürlüğü, Odalar ve Organizasyon Şube Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Personel ve İdari İşler Şube Müdürlüğü’dür. Ayrıca, doğrudan başkana bağlı Başkanlık Danışmanları bulunmaktadır.

Birlik Yönetim Kurulu başta olmak üzere, il ve ilçe ziraat odalarının meclis ve yönetim kurulu üye seçimleri için aşağıdaki süreç izlenmektedir.

Odanın bulunduğu ilçe ve merkez ilçede her yıl Eylül ayında köy muhtarlarınca köydeki üreticiler hakkında ziraat odasına beyannameler teslim edilmekte, dört yılda bir; Aralık ayında köy delege seçimleri yapılmakta, seçilen delegeler ile ertesi yıl Şubat ayında ziraat odası seçimleri, Mart ayında ise ildeki ziraat odaları aralarında genel kurul delege seçimi yapmakta, Mayıs ayında da Birlik genel kurulu ile seçim süreci tamamlanmaktadır.

Ayrıca il bazında, ülke genelinde 81 adet il koordinasyon kurulu bulunmakta, kurul, ildeki ziraat odaları arasındaki koordinasyon çalışmalarını yürütmektedir. Öte yandan, illerin bulundukları tarımsal bölgeler dikkate alınarak oluşmuş bulunan 9 adet bölge başkanlığı bulunmaktadır.

 

İLÇEMİZ

YÜZÖLÇÜMÜ      : 1978 km2

NUFUSU                :  248.000

RAKIM                  :1016m

             İlçemiz 1989 yılında Konya ilinin Büyükşehir olması  ile gerçekleşmiş olmasına rağmen aslında eski Konya’dır. Tarihi ve Sosyal yapı itibarıyla Daha çok Selçuklu,Karamanoğulları ve Osmanlı dönemlerinin karakteristiğini gösterir.        Karatay Medresesi, Şerafettin camii, ve yol güzergahlarında bulunan hanlar veKervansaraylarda bu özellik kendisin gösterir.       Özellikle Konya’ya alimler beldesi vasfını kazandıran ve Turizmin her mevsimdeCanlı kalmasını sağlayan büyük mutasavvıf  MEVLANA CELALEDDİN RUMİ ilçeyeBambaşka bir kimlik kazandırmaktadır.        İlçemiz arazi yapısı genellikle düz ve ova şeklindedir. En yüksek yeri Aksaray yolu Üzerindeki BOZDAĞ’dır. İklim Karasaldır. Bitki örtüsü iklimin karakteristik özellikle-rini yansıtır.  Obruk yöresi Yayla karakteri taşır ve Obruk Köyü yakınlarında da küçükbir Obruk gölü vardır. İlçemiz Karatay adını, Selçuklu Devlet Adamlarından CelalettinKaratay’dan almıştır.

-

Önemli Bazı Tarihi Eserler

1-      KARATAY MEDRESESİ

2-      MEVLANA KÜLLİYESİ

3-      ŞERAFETTİN CAMİİ

4-      AZİZİYE CAMİİ   

RANDEVU ALMAK İÇİN TIKLAYIN

 
 
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam67
Toplam Ziyaret224036
Ekmeğini İsraf Etme
Hava Durumu