• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası

KARATAY ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI

  • KARATAY ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
  • Fevzi Çakmak Mah. 10525.sok. No:1/1 Karatay/KONYA Tel : 0332 342 3010 Fax : 0332 342 3012
  • KARATAY ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
  • Fevzi Çakmak Mah. 10525.sok. No:1/1 Karatay/KONYA Tel : 0332 342 3010 Fax : 0332 342 3012
  • KARATAY ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
  • Fevzi Çakmak Mah. 10525.sok. No:1/1 Karatay/KONYA Tel : 0332 342 3010 Fax : 0332 342 3012

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Destelenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2014/10) 10.05.2014 tarih ve 28996 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Destelenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2014/10) 10.05.2014 tarih ve 28996 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Güncel Çiftçi Kayıt sistemine kayıtlı olmak şartıyla gerçek ve tüzel kişiler ilgili tebliğde yayımlanan makine ve ekipmanlara başvuru yapabileceklerdir. Hibe desteklemesine uygun görülen gerçek kişiler için 50.000 TL ve tüzel kişiler için 100.000 TL ‘yi geçmemek kaydıyla %50 oranında hibe desteklemesi yapılacaktır.

 

 

 

T.C.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

 

 

 

 

 

 

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE

MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ

PROGRAMI

 

(Tebliğ No:2014/10)

 

 

 

 

UYGULAMA REHBERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Eskişehir Yolu 9.km Lodumlu/ANKARA

Tel    : (312) 258 79 12

Faks : (312) 258 79 33

İnternet sayfası : www.tarimreformu.gov.tr

 

 

 

 

 

 

 

ANKARA

2014

 

 

 

 

 

(KKYDP Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.)


 

 

 

 İÇİNDEKİLER

 

Tanımlar…………………………………………………………………………….….……..03

A-Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi  Programı…………………….………03

B-Makine Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı Uygulama Birimleri .......04

C-Makine Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı Yatırım Konuları,

Uygulama İlleri Ve Tamamlanma Süresi  …………...…….………………………….......05

D-Başvurabilecek Kişi Ve Kuruluşlar……………………………………..………………..05

E-Hibe Destek Oranları Ve Üst Limitleri……………………………………..……….......06

F-Hibe Desteği Kapsamında Karşılanacak Ve Karşılanmayacak Giderler ……………..06

G-Başvuru Süreci Ve Şekli…………………………………………………………………..07

H-Başvuruların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi………………………………………...07

I- Hibe Sözleşmesinin Akdedilmesi………………………………………………..………..08

J-Başvuru Uygulaması………………………………………………………..……………...09

K-Ödemeler…………………………………………………………………………………...10

Hibe Başvuru Formu…………………………………………………………………………12

1. Anıza  Doğrudan Ekim Makinesi………………………………………………………...13

2. Arıcılık Makine ve Ekipmanı…………………………………………………………….15

3. Balıkçı Gemilerinde Soğuk Depo ………………………………………………………..19

4. Balya Makinesi…………………………………………………………………………….21

5.Bahçe Traktörü…………………………………………………………………………….22

6.Biçer Bağlar………………………………………………………………………………...24

7. Biçerdöver ürün hasadında kullanılan verim ölçer kiti ……………………………….26

8. Canlı Balık Nakil Tankı…………………………………………………………………..28

9. Çayır Biçme Makinesi…………………………………………………………………….....30

10.Çeltik Fide Dikim Makinesi……………………………………………………………..32

11.Çiftlik Gübresi Dağıtma Makinesi……………………………………………………...34

12. Dal Parçalama Makinesi ………………………………………………………………..36

13. Diskli Tırmık……………………………………………………………………………..38

14. Dip Kazan ………………………………………………………………………………..40

15. El Traktörü…………………………………………………………………………........42

16. Fındık Toplama Makinesi…………………………………………………………........44

     17. Fındık,mısır,çeltik,ayçiçeği ve kabak çekirdeği kurutma makineleri……..............48

18. File sistemi……………………………………………………………………………......50

 

 

 

19.Güneş Kolektörü ……………………….……………………………...…………….....52

20.Kimyevi Gübre Dağıtma Makinesi……….………………………………...……........54

21.Mibzer …………………………………………..………………………………...…......56

22. Mini Yükleyici ………………….…………………………………….........................58

23. Motorlu Tırpan…………………………………………..…………………………......60

24. Pamuk Toplama Makinesi……………………………………………………………...62

25. Pancar Söküm Makinesi……………………………………………………………......64

26. Patates Söküm Makinesi ………………………………………..…………….............66

27. Pülverizatör……….………………………………………………...…………..…........68

28. Sap Parçalama Makinesi…………………...……………………………………...…...70

29. Sap Toplamalı Saman Makinesi……………….……………………………...…...…..73

30. Silaj Makinesi ………………………………….………………………………………..75

31. Sıra Arası Çapa Makinesi …………………………………………………….......…....77

32. Su Ürünlerinde Buzlama Makinesi …………………………………………...……….79

33. Su Ürünleri İçin Kuluçka Dolabı ……………………………………………...……….81

34. Süt Sağım Ünitesi ve Soğutma Tankı ………………………………………...………..83

35. Süt Analiz Cihazı ………………………..………………………………………...…….85

36. Tambur Filtre  ………………………………………………………….……..…..……..87

37. Taş Toplama Makinesi……………...……………………………………………....…...89

38. Tarım Remorkları…………………..…………………………………………..…..……91

39. Toprak Frezesi………………………………………………………………………..…..93

40. Yem Hazırlama Makinesi ………………………………………………………....…....95

41. Zeytin Hasat Makinesi…………………………………………………………………...98

HİBE SÖZLEŞMESİ……………………………………………………………………..…..99

Ödeme Talep Formu…………………………………………………………….………..…..105

TABLO 1  ……………………………………………………………………………….…….106

TABLO 2  …………………………………………………………………………….……….107

TABLO 3  …………………………………………………………………………….……….108

TABLO 4  ……………………………………………………………………………………..109

TABLO 5  …………………………………………………………………………….……….110

TABLO 6…………...………………………………………………………………………….111

TABLO 7……………………………………………………………………………….……...112

TABLO 8……………………………………………………………………………….……...113

 

 

TANIMLAR

Bu Uygulama Rehberinde;

 

a)  Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b)  Başvuru: Bu Tebliğ kapsamında makine ve ekipman alımı için yapılan müracaatı,

c)  Elektronik ödeme tablosu: İl müdürlüğü tarafından ödeme talep belgelerine göre veri tabanına girişleri yapılarak, doğruluğu onaylanan aylık ödeme icmal listeleri,

          ç)  Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

         d) Hibe sözleşmesi: Proje sahipleri ile il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlükleri arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,

e)  İl müdürlüğü: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,

f) İl proje yürütme birimi: İl müdürlüğü başvuru aşamasında başvuru sahiplerine program hakkında bilgi veren, başvuruları inceleyen ve hibe sözleşmesinin akdinden sonra başvuru kapsamındaki satın alımları bu Tebliğ hükümleri doğrultusunda değerlendiren, kontrol eden, ödeme icmallerini hazırlayıp, onaylayan ve izleyen birimi,

g)  Mal alımları: Makine, ekipman ve malzeme alımlarını,

ğ)  Program: Bu Tebliğ kapsamında yürütülecek olan Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programını,

        h) Referans fiyat: 2013 yılında hibe ödemesi yapılan makine ekipmanlar ve alt grupları için gerçekleşen en düşük sistem referans fiyatlarının, makine tanımlama sistemine il müdürlüğü tarafından girilmiş olan değerlerin tebliğin yayınlandığı tarihteki aya ait ortalama yıllık yurt içi ÜFE oranıyla çarpılmasıyla elde edilen rakamsal değerleri,

ı) Uygulama sözleşmesi: Başvuru sahipleri ile program kapsamında satın alınan mal, makine, ekipman, malzemeyi sağlayan yükleniciler arasında yapılacak akdi,

i) Veri tabanı: Genel Müdürlük veri tabanı sorumlusu tarafından hazırlanan ve takip edilen, il Müdürlükleri tarafından veri girişlerinin yapıldığı internet ortamında oluşturulan elektronik sistemi,

j) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında makine ve ekipman almak için başvuruda bulunan ve hibe sözleşmesi imzalayan gerçek ve tüzel kişileri,

         k)Yüklenici: Program kapsamında hibe sözleşmesi akdedilen başvuru sahipleri tarafından yapılacak satın alımlara mal sağlayan bağımsız kişi ve kuruluşları, l)   Genç Çiftçi: Bakanlığımızdan genç çiftçi sertifikası alan kişileri,

         m) İyi tarım uygulayıcısı: Bakanlığımızdan iyi tarım sertifikası alan kişileri ifade eder.

           n) Organik tarım uygulayıcısı: Organik tarım faaliyeti yapan gerçek veya tüzel kişi olup, Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS) son başvuru tarihinden önce kayıt olduğunu kanıtlayan işletmeler.

 

 1. KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

Kırsal kalkınma plan ve programları ile  Ulusal Tarım Stratejisi çerçevesinde, tarım üreticilerine kırsal alanlarda bireysel projeli yatırımları için belirlenen iller dahilinde kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin tarım ürünlerinin işlenmesi, değerlendirilmesi ve pazarlamasına yönelik ekonomik faaliyet yatırımları ile kuruluşların mevcut altyapı tesislerinin rehabilitasyonuna yönelik yatırımlarını teşvik etmek amacıyla, kırsal kalkınma programları uygulamaya konulmuştur.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı, kırsal alanda Belirlenen bazı tarımsal makine ve ekipman alımlarına yönelik yapılacak harcamalarının belirli oranlarda hibe olarak finansmanı yoluyla,  tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu tarım alet ve makine altyapısı yönünden güçlendirilmesi gelir ve sosyal standartların geliştirilmesi, ayrıca, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir düzeye getirmek amacıyla uygulamaya konulmuştur.

Bu rehber, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının uygulanmakta olduğu 81 ilin, “Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı” kapsamında başvuru sahiplerinin başvuru dosyası hazırlamalarını kolaylaştırmak ve başvurularında yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

 

 

 

 

B. MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI  

UYGULAMA BİRİMLERİ

 

Genel Müdürlük:

 (1)  Program ile ilgili olarak tebliğ ve uygulama rehberini hazırlar, satın alma yöntemlerini belirler ve il müdürlüğü tarafından onaylanan ödemeler, Genel müdürlükçe ödenmek üzere bankaya gönderilir.

 (2)  Yıllık yatırım programı ve bütçe teklifi hazırlıkları, bu tekliflerin ilgili Bakanlığın birimlerine iletilmesi ve bu tekliflerin kabulü için gerekli çalışmalar, Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilir.

 (3) Program kapsamında yapılacak çalışmaların, idari, mali, mühendislik, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.

          (4)  Programın etkin bir şekilde yürütülebilmesi için, izleme,değerlendirme, istatistiki çalışma ve gerektiğinde kontrol işlemlerini yapar.

          (5)  Programın yürütülmesinde görevli personele yönelik eğitim programlarının hazırlanması ve düzenlenmesini yürütür. 

 

             İl ve İlçe Müdürlüğü:

           İl müdürlüğü program kapsamındaki çalışmaların, Bakanlık adına bu Tebliğin 29 uncu maddesinde belirtilen sorumlulukların idari, mali, , çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve program kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında sekretaryasını ve koordinasyonunu sağlar.

         Yetkilendirilmiş İlçe müdürlükleri de başvuruları alıp İl müdürlüklerine iletir. İl proje yürütme birimi değerlendirmesinden sonra yatırımcı ile İl Müdürlüğü veya yetkilendirilmiş İlçe müdürlükleri hibe sözleşmelerini imzalar. İlçe müdürlükleri İl müdürlüğünün verdiği görevleri yapar.

         

           İl Proje Yürütme Birimi:

 İl düzeyinde başvuru hazırlanması aşamasında başvuru sahiplerine program hakkında bilgi vermek üzere il müdürlükleri personelinden oluşturulan il proje yürütme birimi aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a)  Yatırımcıların başvuru hazırlama dönemlerinde kabul edilebilir ve yeterli nitelikleri sağlayan başvurularının hazırlanması konusunda yatırımcılara gerekli bilgi, doküman sağlanması ve yol göstericilik görevinde bulunur.

b) Başvuruların tebliğ ve uygulama rehberinde yer alan esaslara göre incelenerek değerlendirilmelerinin yapılmasını, hibe sözleşmelerinin imzalanmasını,  uygulamaların takibini ve usulüne uygun olarak gerçekleşen ödeme talebi işlemlerini inceler, onaylar ve Genel Müdürlüğe gönderir. Uygulama takibi; hibe desteği verilen makine ve ekipmanı iki yıl içinde en az bir kere yerinde kontrolünü içermektedir.

 

          Başvuru Sahibi ve Yatırımcılar:

          Başvuru sahipleri 2014/10 numaralı Tebliğ ve bu Tebliğ uyarınca hazırlanan uygulama rehberi, el kitapları ve kendilerine iletilen tüm dokümanlarda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda hibe başvurusu ve eki dokümanları hazırlamak ve sunmakla sorumludurlar. Bu dokümanlarda belirtilen nitelikleri taşıyan tüm gerçek ve tüzel kişiler proje sahibi olarak program hibe desteğinden yararlanmak amacıyla başvuruda bulunabilir.

 

            Hibe başvurusuna ait yapılan değerlendirmeler sonucunda uygunluk kriterlerini sağlayan ve değerlendirme sonucunda yeterli bulunan başvuru sahipleri, potansiyel yatırımcı olarak hibe sözleşmesi akdine davet edilir. Hibe sözleşmesi imzalayan yatırımcılar, yatırımların proje amaçlarına uygun olarak yapılması, hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre hareket etmek zorundadırlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

        YATIRIM KONULARI, UYGULAMA İLLERİ VE YATIRIM SÜRESİ

 

          Programın yatırım konuları :

  (1) Program aşağıdaki kırk bir adet yatırım konularını kapsar:

a) Anıza doğrudan ekim makinesi,

b) Arıcılık makine ve ekipmanı,

c) Balıkçı gemilerinde soğuk depo,

ç) Balya makinesi,

d) Bahçe traktörü,

e) Biçer bağlar,

f) Biçerdöver ürün hasadında kullanılan verim ölçer kiti,

g) Canlı balık nakil tankı,

ğ) Çayır biçme makinesi,

h) Çeltik fide dikim makinesi,

ı)  Çiftlik gübresi dağıtma makinesi,

i)  Dal parçalama makinesi,

j)  Diskli tırmık,

k) Dip kazan,

l)  El traktörü,

m) Fındık toplama makinesi,

n) Fındık ,mısır ,çeltik,ayçiçeği ve kabak çekirdeği kurutma makineleri,

o) File sisteminin kurulması,

ö) Güneş kolektörü,

p) Kimyevi gübre dağıtma makinesi,

r) Mibzer,

s) Mini yükleyici,

ş) Motorlu tırpan,

t) Pamuk toplama makinesi,

u) Pancar söküm makinesi,

ü) Patates söküm makinesi,

v) Pülverizatör,

y) Sap parçalama makinesi,

            z) Sap toplamalı saman makinesi,

           aa) Silaj makinesi,

           bb) Sıra arası çapa makinesi,

           cc) Su ürünlerinde buzlama makinesi,

           çç) Su ürünleri için kuluçka dolabı,

           dd) Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı,

           ee) Süt analiz cihazı,

            ff) Tambur filtre,        

            gg) Taş toplama makinesi,

            ğğ) Tarım römorkları,

            hh) Toprak frezesi,

            ıı)  Yem hazırlama makinesi,

            ii)  Zeytin hasat makinesi.

           Programın uygulama illeri:

          Program tüm illerde uygulanacaktır.

           Yatırımların tamamlanma süresi

Program kapsamında, kabul edilen başvurular ile il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla 40 gün içerisinde tamamlanır. Süresi içerisinde yatırımcılar tarafından usulüne uygun olarak alımı gerçekleştirilen makine ve ekipmanların montajı, test işlemlerinin bitirilmesi ve İl Proje Yürütme Birimince tespiti dahil olmak üzere en geç 45 gün içerisinde tamamlanır. Bu süre süt sağım ünitesi ve soğutma tankı için 50 gündür. 

    

D- BAŞVURACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

   Başvuracak kişi ve kuruluşlar

 (1) Bakanlık tarafından oluşturulan güncel çiftçi kayıt sistemine veya  Bakanlığın diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmak şartıyla;

a)  Tebliğin 8 inci maddede belirtilen her bir mal grubu için gerçek ve tüzel kişiler,

b) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler,

c) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri, programdan yararlanmak üzere başvurur.

 (2) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzük ve ana sözleşmelerinde belirtilen çalışma konuları ile ilgili yatırım konularında başvurabilir.

 

  Başvuru sahiplerinde aranacak özellikler

 (1) Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişiler tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen yatırım konularından sadece birisi için başvuru yapabilir. Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri hariç olmak üzere daha önceki etaplarda 2 ve daha fazla hibe desteğinden yararlanan yatırımcılar başvuru yapamazlar.

(2) Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlananlar bu Tebliğ kapsamında, Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri hariç(sadece süt soğutma tankı için) aynı yatırım konusunda başvuru yapamazlar.

(3) Başvuru tekliflerinde, proje sahipleri kendi paylarına düşen ve hibeye esas mal alım tutarının % 50’si oranındaki katkı payını kendi temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

(4) Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanında kamu kaynakları kullanılamaz.

(5) İl özel idaresi, belediye başkanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik benzeri teşekkülleri ile içinde bulunduğu ortaklıkların başvuruları program kapsamında değerlendirilmez. Çiftçi kayıt sisteminde cezalı durumda bulunan yatırımcılar başvuru yapamazlar

 

     E-HİBE DESTEK ORANLARI VE ÜST LİMİTLERİ

Hibe desteği oranı

 (1) Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas yatırım tutarının % 50’sine hibe yoluyla destek verilir.

(2)  Hibeye esas yatırım tutarı gerçek kişiler için mal başına 50.000 TL ve tüzel kişiler için mal başına 100.000 TL’yi geçemez. Ancak Süt üretici birlikleri, Damızlık sığır yetiştiricileri birlikleri, Koyun keçi yetiştiricileri birlikleri, Hayvancılık kooperatifleri üst birlikleri ve tarımsal amaçlı kooperatifler 100.000 TL’lik yatırım tutarı kadar birden fazla süt soğutma tankı alabilirler.

(3) Mal alım bedellerinin, bu miktarları aşması durumunda aşan kısım başvuru sahibi tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

(4)  Başvuru bütçeleri KDV ve diğer vergiler hariç hazırlanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje kaynaklarından karşılanacak giderler

(1)  8inci maddede belirtilen makine ve ekipman giderleri hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(2)  Yatırımcılar tarafından, bu Tebliğ kapsamında satın alınacak tüm mal alımları yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler kapsamında sağlanır.

        (3) Yatırımcılar tarafından satın alınacak tüm mal alımlarının gerçekleşme bedelleri hibe sözleşmesinde belirtilen tutarı aşması durumunda ,kalan kısım yatırımcı tarafından ayni katkıyla karşılanır.

(4) Mal bedeli ile yerinde montaj giderleri tek bir mal alım faturası şeklinde düzenlenmesi durumunda toplam tutara hibe desteği verilir, ayrı ayrı faturalandırılması durumunda sadece mal bedeline hibe desteği verilir.

(5) Başvuru sahipleri ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları, kamu kurumları yüklenici olamaz.

(6) Başvurularda belirtilecek mal alım tutarı, değerlendirme aşamasında referans fiyat listelerine dayandırılır ve ayrıntılı olarak belirtilir. Hibe sözleşmesine bağlanan mal alım tutarları hibe sözleşmesi süresince artırılamaz.

(7) Başvuru kapsamında satın alınması planlanan mal ile ilgili teknik bilgiler şartname şeklinde düzenlenerek başvuru ekinde sunulur.

 

F. HİBE DESTEĞİ İLE KARŞILANMAYACAK GİDERLER

a) Her türlü borçlanma giderleri,

b) Faizler,

c) Başka bir kaynaktan finanse edilen taksitlenme hariç harcama ve giderler

        ç) Kur farkı giderleri,

d) Makine ve ekipman kira bedelleri,

e) Nakliye giderleri,

f) Bankacılık giderleri,

g) Denetim giderleri,

ğ) KDV ve ÖTV dahil iade alınan veya alınacak tüm vergiler,

h) İkinci el / kullanılmış mal alım giderleri

ı)  Eğitim giderleri

        i)  Üretim tarihi 2013 ve 2014 yılından önce olan makine ve ekipmanlar. 

      

         G- BAŞVURU SÜRECİ ve ŞEKLİ        

          Başvuru Zamanı:

          Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan mal alım başvuruları, bu Tebliğin yayımı tarihinden başlayarak elektronik ortamda veya şahsen 30 gün içerisinde il veya yetkilendirilen ilçe müdürlüklerine teslim edilir. Başvuru son günü, tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar başvurular kabul edilir.

         Elektronik başvurularda başvuru için gerekli bütün evraklar sisteme işlenmiş veya yüklenmiş olması gerekmektedir. Yatırımcı; istenmesi halinde bütün başvuru evraklarını belirtilen süre içerisinde il/ilçe müdürlüğüne ibraz etmekle yükümlüdür.

         Başvuracaklara Sağlanacak Bilgi:

(1) Bu Tebliğ kapsamında başvuracak kişi, kuruluş ve kurumlar, başvuru konusunda il proje yürütme birimlerine müracaat ederek ihtiyaç duyulan bilgiyi alabilirler.

(2) İl proje yürütme birimlerince verilecek bilgi, başvuru hazırlanmasında karşılaşılacak sorulara cevap vermekle sınırlıdır. Bu bilgi başvurunun kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği taşımaz.

(3)  İl proje yürütme birimlerinin, yatırımcılara başvuru hazırlama sorumluluğu yoktur.

         (4) Yatırımcılar, bu Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak uygulama rehberi, başvuru formlarını ve bilgilendirici dokümanları İl Müdürlüğü veya Genel Müdürlük internet sayfasından temin edebilirler.

(5) Bakanlık tarafından düzenlenecek il çalıştayı, bilgilendirme toplantıları ve internet sayfası vasıtasıyla ilgililere bilgi aktarılır.

          Başvurulacak Yerler:

           Başvurular, yatırımın gerçekleşeceği ve bakanlık kayıt sistemine dahil olduğu il müdürlüğü veya yetkilendirilen ilçe müdürlüklerine elektronik ortamda veya şahsen yapılır.

                

             Başvuru Şekli:

(1) Başvurular, 8 inci maddede belirtilen makine ve ekipman alımlarını gerçekleştirmek amacıyla, uygulama rehberinde yer alan başvuru formu ve eklerine uygun olarak hazırlanır.

(2) Yatırımcılar tarafından başvurular, dosya halinde tek nüsha olarak elden il Müdürlüğü veya Yetkilendirilen ilçe müdürlüklerine teslim edilir ve başvuru sahibine içeriği İl müdürlükleri tarafından hazırlanan tarihli teslim alma belgesi verilir.   Başvuruda istenecek belgelerde bulunan proforma faturada yatırımcının almayı düşündüğü makine ve ekipmanın bütün teknik özelliklerini içermelidir. Ayrıntılı olarak model, marka ve makine alt gurubunun ismi detaylarıyla muhakkak yazılmalıdır.

 (3) Başvurulan makine ve ekipmanla; satın alma aşamasında istenen deney raporundaki tarif edilen makine ve ekipman aynı  olmalıdır.

 (4) Özürlülük ölçüsü sınıflandırması ve özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkındaki yönetmeliğe uygun alınmış %40 ve üzeri engelli sağlık kurulu raporu olan yatırımcılar veya kendileri gelemediği durumlarda kanuni temsilcisi tarafından İl müdürlüğüne başvuru yapılır.

 

H- BAŞVURULARIN İDARİ YÖNDEN İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

            Başvuruların Uygunluk Açısından İncelenmesi:

(1)  Başvurunun idari yönden incelenmesi İl Proje Yürütme Birimi tarafından yapılır. Gerektiğinde İl Müdürlüğünce, bu birime konu ile ilgili teknik personel görevlendirilir.

          (2) İl Müdürlükleri öncelikli olarak başvuru evraklarının ve başvuru sahibinin 11 ve 12 maddelerde belirtilen niteliklere sahip olup olmadığı yönünden inceler.    

    Başvuruların değerlendirilmesi:  

 (1) Referans fiyat 2013 yılında hibe ödemesi yapılan makine ekipman ve alt grupları için gerçekleşen en düşük sistem referans fiyatlarının, Makine Tanımlama Sistemine İl Müdürlükleri tarafından girilmiş olan değerlerin tebliğin yayınlandığı tarihteki aya ait ortalama yıllık yurtiçi ÜFE oranıyla çarpılmasıyla elde edilen rakamsal değerlerden oluşan listede belirtilen fiyatlardır. Listede olmayan makine ve ekipmanların fiyatlarını İl Proje Yürütme Birimi piyasa rayiçlerine göre belirler.

 (2) Başvuruların teknik açıdan değerlendirilmesi ve incelemesinde, başvuru sahibi tarafından belirtilmiş olan mal alımının kullanım amacı, yatırım faaliyetine uygunluk, teknik özellikleri gibi çalışmalar yapılır.

          (3) Uygun görülen başvurular, değerlendirme kriterlerine göre her makine için ayrı puanlama yapılarak yatırımcı listeleri hazırlanır.

             Değerlendirme nihai kararı:

 (1) Programa yönelik olarak her il için Genel Müdürlük tarafından tahsis edilen bütçe miktarı kadar başvuruya hibe desteği sağlanır. İllere tahsis edilecek hibe tutarı; Bakanlık ve Türkiye İstatistik Kurumunun belirlemiş olduğu illerin tarım alanı, kırsal nüfus, tarımsal üretim değeri, işletme sayısı ve kalan bütçe ödeneği çerçevesi dikkate alınarak belirlenir.

    (2) Uygun görülen başvuruların hibe tutarı, illere tahsis edilmiş ödenek tutarından fazla olması durumunda, hibe desteği verilecek proje sayısının tespitinde, il ve ilçeye gelen başvuru sayıları, ilçenin daha önceki yıllarda hibe desteğinden yararlanma oranları, ilçenin gelişmişlik kriterleri, ürün deseni ve üretim şekli gibi kriterler dikkate alınarak ilçe bazlı makine ve ekipman ödeneğinin dağıtımı yapılabilir. Bu durum uygulama rehberinde belirtilen değerlendirme kriterlerine göre belirlenir ve bu değerlendirme il müdürlüğünün onayı ile kesinleşir.

    (3) İl proje yürütme birimi, ilinin tarımsal ürün potansiyeli ile makine ve ekipman kullanma ihtiyacı doğrultusunda, belirleyeceği üç adet makine ve ekipman öncelikli olmak üzere, hangi makine gruplarına hibe desteği vereceğine karar verir. İl proje yürütme birimi öncelikli olarak üç adet makine ve ekipmanı belirler. Geçerli başvurular içerisinden bu 3 makine ve ekipmanın kaç adetine destek vereceğine karar verir.  Genel Müdürlük tarafından tahsis edilen ödeneğin artması durumunda, başvuruları alınan diğer makine ve ekipmanlar seçilerek desteklenir. Hibe desteği verilecek gruplar içerisinde yatırımcıların sıralanması başvuru değerlendirme kriterlerine göre yapılır.        

    (4)  İl müdürlüğünün bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir.

            Değerlendirme sonuçlarının açıklanması

          (1) Son başvuru tarihi mesai bitimine kadar teslim edilen belgeler 20 günde il müdürlükleri tarafından değerlendirilir. Uygulama Rehberi kriterlerine göre yapılan değerlendirme sonrası asıl, yedek listeler Tablo2’ye uygun olarak ve reddedilen yatırımcılar ise isim listeleri ve red gerekçeleri yazılı şekilde il müdürlüğünün onayına sunulur. Tüm listeler İl/İlçe Müdürlüğü ilan panoları ve il/ilçe müdürlüğü internet sitelerinde on gün süre ile yayımlanır. Listedeki yatırımcılara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

 

 

 

 

 (2) Başvurudan sonra makine ve ekipman marka ve model değiştirme hakkı yoktur. Ancak Makine ve ekipman almaya hak kazanan asıl yatırımcılardan ayni katkıya itirazı olanlara on günlük ilan süresince, azami teknik özellikleri aynı kalmak şartı ile ve başvurudaki fiyattan veya altındaki fiyattan alınmak üzere marka ve model değiştirme hakkı verilir. Değerlendirme kriterlerindeki puanlamayı etkilememek kaydı ile, hibe sözleşmesi imza tarihine kadar, satın alacağı makine ve ekipmana ait proforma fatura ve yeni makine ve ekipmana ait teknik şartnameyi il müdürlüğüne teslim eder. Bu süreç içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayacak durumdaki yatırımcılardan yazılı beyan alınarak, yerine yedekten sıraya uygun yatırımcı çağrılır, yedek listedeki yatırımcıların da hibe sözleşme öncesine kadar marka ve model değiştirme hakkı vardır.

 (3) İlanın son günü, yeniden düzenlenip onaya sunulan İl müdürlüğü yatırım bütçesi kadar olan bütün yatırımcı listelerinin toplamı, il/ilçe müdürlüğü internet sitesinde yayımlanır. Listedeki yatırımcılara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

 Genel Müdürlük tarafından İl müdürlüğüne ayrılan ödeneğin tamamı bitirilene kadar yedek listelerden sıraya uygun olarak hibe sözleşmesi imzalamaya yatırımcı çağrılabilir. İl proje yürütme biriminin raporu ve il müdürünün onayı ile sıraya uygun yedek yatırımcı hibe sözleşmesi yapmaya davet edilebilir. Yedek yatırımcıların hibe sözleşmesi imzalama süreçleri asil yatırımcılardaki ile aynı süreç işletilir. Ancak sadece yedek yatırımcılar için gerek görüldüğü hallerde il müdürlüğü tarafından hibe sözleşmesi metin değişikliği yapılarak süreçler kısaltılabilir. Bu değişiklik taraflarca imza altına alınır.

 

I- HİBE SÖZLEŞMESİNİN AKDEDİLMESİ

            Hibe Sözleşmesi:

         (1)Başvuruları kabul edilen yatırımcılar değerlendirme sonuçlarının (İl müdürlüğü yatırım bütçesi kadar olan bütün yatırımcı listelerinin son hali) İl Müdürlüğü internet sitesinde, İl ve İlçe duyuru panolarında yayınlanma süresinin son gününden itibaren on gün içerisinde il veya yetkilendirilmiş ilçe müdürlükleri ile hibe sözleşmesi imzalamak zorundadır. Son günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar hibe sözleşmesi imzalanabilir. Hibe sözleşmesi, il veya ilçe müdürlükleri ile başvuruda bulunan yatırım sahipleri arasında akdedilir.

 (2)Hibe sözleşmesi, il veya yetkilendirilmiş ilçe müdürlükleri ile  başvuruda bulunan yatırım sahipleri arasında iki adet olarak akdedilir. Hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmış bir adedi il müdürlüğü, bir adedi de başvuru sahibi tarafından muhafaza edilir.

          (3)Süresi içersinde hibe sözleşmesi imzalamayan yatırımcılar hibe desteğinden yararlandırılmazlar. Hibe sözleşmesi imzalayıp mal alımından vazgeçen yatırımcılar iki yıl süreyle hibe desteğinden faydalanamazlar ve Hibe sözleşmesinden sonra makine ve ekipman değişikliği yapılmaz.

          (4)İl müdürlüğü, hibe sözleşmesi imzalayan yatırımcıların listesini Tablo 3’ye uygun olarak hazırlar.

           (5)Yatırımcının, hibe sözleşmesini imzalamadan önce vefat etmesi durumunda yasal mirasçıları herhangi bir talepte bulunamaz, ancak sözleşme imzalandıktan sonra vefat etmesi durumunda, hibe sözleşmesi tadil edilerek yasal mirasçıları ile uygulamalara devam edilir.

 (6)Referans listeleri, yatırımcının alacağı makine ve ekipmanın hibe sözleşmesi değerini göstermekte olup, hibeye esas yatırım tutarını ifade eder. Referans fiyat listesinde olmayan ve metraj gerektiren makine ve ekipmanın hibe sözleşme değerini belirlemekte İl proje yürütme birimi yetkilidir.

          Hibenin Nihai Tutarı:

(1) Hibenin azami miktarı hibe sözleşmesinde yazılır. Hibe sözleşmesinde yer alan azami tutar üst limit niteliğindedir.

         (2) Hibenin nihai tutarı, 13 üncü maddede belirtilen tutar ve oranları aşamaz.

        Makine ve ekipman alımlarında yükümlülüklerin yerine getirilmemesi:

(1) Başvuru sahibi, bu Tebliğ, uygulama rehberi ve hibe sözleşmesi koşullarına uygun olarak hareket etmediği takdirde, il müdürlüğü, hibe sözleşmesini fesheder.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte, İl Müdürlükleri tarafından, borçlunun ikametgahının bulunduğu yer vergi dairesine bildirilmek suretiyle, defterdarlıklar veya vergi dairesi başkanlıkları vasıtası ile geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasına neden olan yatırımcı ve yükleniciler, geri alınacak tutarların tahsilinden sorumlu tutulurlar.

 

 

 

 (3) Bu Tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen yatırımcı ve yükleniciler il müdürlüklerinin internet sitelerinde ilan edilerek, beş yıl süreyle Bakanlığın hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.     

            Hibe Sözleşmesinin Madde 7, 8’e uymaması, hibe sözleşmesi vasıtasıyla sağlanan hibeyi kullanmak için yanlış veya eksik beyanlarda bulunması ya da gerçeği yansıtmayan raporlar sunması, hibe sözleşmesi ile sağlanan hibeyi kullanmak için sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenlenmesi ve kullanılması, yukarıda bahis edilen konulardaki durumlardan herhangi birinde hibe sözleşmesi fesih edilir.

           Hibe sözleşmesi imzalayıp mal alımından vazgeçen yatırımcılar iki yıl süreyle makine ve ekipman desteğinden faydalanamazlar.

 

       J- BAŞVURU UYGULAMASI

          Uygulamaların İzlenmesi:

(1) Başvuru sahipleri, hibe sözleşmesi akdinden sonra, teklif ve kabul edilen mal alımına yönelik satın alım işlemlerini hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yapar.

(2) Başvuru uygulamalarının kontrolü ve izlenmesi İl Proje Yürütme Birimi veya yetkilendirilen İlçe Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilir.

(3) Proje uygulamaları Genel Müdürlük tarafından da takip edilir.        

 

 Satın Alma Usul Ve Esasları:

         (1) Proje sahipleri, proje uygulamasında yapacakları her türlü mal alımını başvuruda belirlediği ve ekinde verdiği teknik şartnameye uygun olarak yapar.         

         (2) Hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra satın alma aşamasında hibeye esas makine ve ekipmanın marka ve modeli değiştirilemez.

         (3) Referans fiyat listesinde bulunmayan veya metraj gerektiren makine ve ekipmanlar için, fiyat tespitlerini il proje yürütme birimi bir rapora bağlayarak hazırlar. Fatura bedeli referans fiyattan fazla olması durumunda, sadece referans fiyatın %50’si üzerinden hibe desteği ödenir. Ancak makine ve ekipmanın hibeye esas yatırım tutarı referans fiyatın altında olur ise malın satın almada gerçekleşen fiyat üzerinden kesilen fatura bedelinin %50’sine hibe desteği sağlanır. Satın alımlarda idarenin istemesi halinde yatırımcı yükleniciden tebliğ yayını tarihinden sonraki aylara ait faturalar isteyebilir.         

              Başvuru sahipleri ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları, kamu kurumları yüklenici olamaz. Mal alımı kapsamında yüklenicilerle yapılacak uygulama sözleşmeleri ve bunlara ait ödemeler, Türk Lirası olarak yapılır. Yüklenicilerle yapılacak sözleşmelerde fiyatların kesin ve sabit olacağı belirtilir ve sözleşmenin uygulanması sırasında herhangi bir ayarlamaya tabi tutulmaz.

             Bir yüklenici, yeterli kapasiteye ve yeteneğe sahip olmak ve menfaat çatışmasına meydan verilmemek kaydıyla, aynı anda, finansmanı Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programları kapsamında sağlanan birden fazla uygulama sözleşmesini yürütebilecektir.   

   Yasak Fiil Ve Davranışlar

             Hibe, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,

            Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek,istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek.  

          

K- ÖDEMELER

          Hibe Desteği Ödeme Talebi :

       (1) Başvuru sahipleri, mal alımlarına ait fiili gerçekleşmelerden sonra ödeme taleplerini, 4/1/1961 tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş fatura ve malın teslim alındığına dair belgeyi bir asıl bir kopya olmak üzere İl Müdürlüğüne iki nüsha halinde teslim eder. Genel Müdürlük ihtiyaç duyulması halinde gerekli belgeleri ister.    

        (2) Mal alımı fatura tarihi, hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmasını takip eden 40 gün içerisinde olmalıdır. Bu süreyi aşması durumunda İl Müdürlüğünce hibe sözleşmesi feshedilir. Başvuru sahipleri kendilerine ait T.C. kimlik numarası veya vergi numaralarını gerekli olacak diğer bilgileri ve ödenecek meblağı gösteren listeyi de ödeme talepleri ile birlikte mal alım süresini takiben beş gün içerisinde, son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar İl Müdürlüğüne teslim eder.

 

 

(3) İl Proje Yürütme Birimi, yukarıdaki maddede belirtilen belgeleri başvuru sahiplerinden aldıktan sonra makine ve ekipmanlar için tespit tutanağını 45 gün içerisinde düzenler. Bu süre süt sağım ünitesi ve soğutma tankı için 50 gündür. Mücbir sebepler haricinde süre uzatımı söz konusu değildir.

(4) Makine ekipman satın alma ve tespit işlemleri tamamlanan ödeme icmallerinin ayda bir defa en geç o ayın 15’ine kadar il müdürlüklerindeki yetkili kişilerce, Genel Müdürlük tarafından oluşturulan elektronik ödeme tablosuna girişleri yapılır. Onay sorumluluğu il müdürlüklerine ait olan elektronik ödeme tablosu, Genel Müdürlük tarafından banka ödeme formatına dönüştürülüp, bankaya iletilir. Tablo 4’e ait olan ödeme icmalleri imzalı ve mühürlü olarak İl müdürlüklerinde muhafaza edilir.

         (5) İl müdürlükleri Tablo 5’i sistem çıktısı olarak aldıktan sonra onaylı ve mühürlü olarak bir üst yazı ile Genel Müdürlüğe bilgi olarak gönderecektir. Bahsedilen sistem çıktısı ile sisteme kayıtlı veriler birbirine uyumlu olmalıdır. İl müdürlüğü ödeme icmallerinin kontrol, onay ve ödeme işlemlerinden sonra yatırımcıların banka bilgilerinde ve ödenecek rakamda hata tespit ederse, il proje yürütme birimi karar alarak sistem üzerinde düzeltme işlemini yapar ve bilgi olarak sistem çıktısını imzalı ve mühürlü olarak Genel Müdürlüğe tablo halinde gönderir. Genel Müdürlük bu hata düzeltmelerini tek liste halinde ödeme yapan ilgili bankaya yazı ile bildirir.

            Alınan makine ve ekipman  il proje yürütme birimi veya yetkilendirilmiş ilçe müdürlükleri tarafından görülerek tespit tutanağı düzenlenir. Tutanakta, alınan makinenin tebliğ, uygulama rehberi ve hibe sözleşmesindeki hususlara uygun olup olmadığı, teknik şartnameye ve sunulan faturaya uyumlu olup olmadığı belirtilir. Faturada mutlaka yazılı olması gereken şase ve/veya seri numarası tespit tutanağında teyit edilmelidir.  

            Çalışır vaziyette yeni, sağlam ve eksiksiz olarak görülen makine ve ekipmanın  il proje yürütme birimi veya yetkilendirilmiş ilçe müdürlükleri  tarafından tutulan tespit tutanağı düzenlendikten sonra ödeme talebi ödeme icmaline dahil edilir. Ödeme icmal tablosu hazırlanır, veri tabanına işlenir. Yatırımcı tarafından sunulan belgeler tam ve uygun değilse, tespit edilen eksiklikleri bildiren bir yazı ekinde ödeme talebi iade edilir. Yatırımcılar belirtilen eksiklikleri tamamladıktan sonra süresi içinde tekrar ödeme talebinde bulunabilir.

           Uygulama Sorumluluğu:

 (1)Mal alımlarının başvuru amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların bu Tebliğ ve hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilip belgelendirilmesinden ve bu belgelerin muhafazasından yatırımcılar sorumludur.

 (2)Yatırımcılar tarafından gerçekleştirilecek başvuruların amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların hibe sözleşmesinde ve bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinin izlenmesinden, uygulamaya yönelik olarak düzenlenecek tüm belgelerin onaylanmasından ve birer suretinin muhafazasından il müdürlükleri sorumludur. İhtiyaç duyulduğunda Genel Müdürlük bu belgeleri ister.

 (3)Veri tabanına girilen her türlü bilgiden il müdürlükleri sorumludur. İstatistik açısından yapılacak çalışmalarda, il müdürlükleri istenilen bilgileri ivedilikle ve istenilen zamanda veri tabanına girer.

          (4)Yatırımcıların Hibe Sözleşmesi vasıtasıyla sağlanan hibeyi kullanmak için il müdürlüklerine sunmuş oldukları belgelerin doğruluğundan kendileri sorumludur.

 

            Hibe desteği ödemeleri:

          (1)  Ödemeler serbest bırakılan bütçe ödenekleri çerçevesinde yapılır.

 (2) Hibe ödemesi yatırımcı gerçek kişi ise T.C. kimlik numarası, tüzel kişi ise vergi numarasına açılan T.C. Ziraat Bankasındaki hesabına yapılır. Yatırımcı hibe tutarını üçüncü şahıslara devredemez ve temlik edemez.

          (3)  Ödemeler, Türk Lirası olarak yapılır.

          (4) Ödemeyle birlikte yatırımcılardan vergi dairelerinden alınacak veya il müdürlüğü tarafından internet ortamından çıkartılacak vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge ile sadece tüzel yatırımcıların Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu olmadığına dair belgenin ibraz edilmesi gereklidir.

 

            Projeden Sağlanan Malların Mülkiyeti:

                Başvuru sahibi, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış makine ve ekipmanların mülkiyetini ve amacını yatırımının bitiminden iki yıl sonrasına kadar değiştiremez. 

 

 

 

 

 

         

            Denetim:

 (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan tüm işlemler Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, İç Denetim Birimi Başkanlığı ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kontrolörler Başkanlığı tarafından denetlenir. Bu denetimler sırasında yapılan işlemlere ait talep edilen tüm bilgi ve belgeler il proje yürütme birimi elemanlarınca sunulur.

 (2) Program kapsamındaki kaynakların usulsüz kullanılması durumunda ilgililer hakkında gerekli inceleme ve soruşturma Bakanlıkça yapılır.

 

 

               

 

                                 Makine tanımlama sistemine bilgilerin girilmesi:

 

           Makine ve ekipmanlar aşağıda örnekleri verilmiş şekilde sisteme girilmelidir. Yanlış girişler Sistem Yöneticisi tarafından düzeltilmeyecek olup, girişi yapan personel tarafından düzeltilecektir.

BALYALAMA MAKİNESİ

Marka

Model

Tür

Bağlama Düzeni

Haşpay Durumu

Fiyat

D

ZPT

Köşeli Balya Makinesi

2 ipli

VAR

x

 

                                 

                                    EL TRAKTÖRÜ

Marka

Model

Motor Markası

Motor Modeli

Benzin/Dizel

Güç

Şanzıman

Fiyat

A

Z442

B

KT23

BENZİNLİ

5.5 HP

2 İleri - 2 Geri
(4 Hızlı)

X

 

                                        MİBZER

 

Marka

Model

Güç

Sıra Sayısı

Ekici Ünite

Depo Hacmi

Gübre Depo Hacmi

Fiyat

 

C

F35

60/70 HP

4

Baltalı Tip

30 lt

440 lt

x

                 

* Yukarıda verilen sistem girişleri örnektir. Her makinenin kendi özelliklerine göre Makine Tanımlama Sistemine yapılan girişler ayrı olmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

T.C.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde

Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı

(Tebliğ No : 2014/ 10 )

 

HİBE BAŞVURU FORMU

 

Başvuru Sahibinin *

Adı Soyadı/Unvanı

 

Başvuru No

(Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce verilen sıra numarasıdır.)

 

Evrak No – Tarih

(Gıda Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüğü dolduracaktır.

 

         ..... / ..... / 2014

Satın Alınacak Makine-Ekipman

 

     *  Yatırımcı gerçek kişiler Nüfus cüzdanı fotokopisi tüzel kişiler faaliyet alanını gösterir ana sözleşme sunacaktır.

 

Makine-Ekipmanın maliyeti

  Makine –Ekipmanın Toplam Tutarı

Hibeye Esas Mal Alım Tutarı 

 Ayni Katkı Tutarı

Talep Edilen Hibe Tutarı

A = (B + C)

B

C

D = B x 0,50

 

……….........   TL

(KDV hariç)

….....……   TL

(KDV hariç)

……........   TL

(KDV hariç)

……………   TL

(KDV hariç)

Başvuru Sahibi Hakkında Bilgiler:

Hukuki Statüsü

(Başvuru sahibinin özelliği)

 Gerçek kişi          Tüzel kişi        **Diğer özelliklere sahip olanlar

 

 

  **(Genç çiftçi,iyi tarım,organik tarım uygulayıcısı,kadın çiftçi,%40 ve üzeri engelli,şehit ve gazilerin 1.derece yakınları ve gaziler v.b)

                                    Geçmiş yıllarda destekten aldığı makine adı ve sayısı

Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri hariç olmak üzere daha önceki etaplarda 2 ve daha fazla hibe desteğinden yararlanan yatırımcılar başvuru yapamazlar.)

 

Posta Adresi/ İlçe ve köyü

 

Vergi Dairesi 

 

T.C. Kimlik No veya Vergi No

 

Cep Telefon No

 

Ev Telefon No

 

E-Mail Adresi

 

Yukarıdaki ve ekteki bilgilerin doğru olduğunu, başvuruda bulunmuş olduğum makine ve ekipmanı  başvurumun kabul edilmesini müteakip hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra belirtilen esaslar dahilinde 2013 veya  2014 model, kullanılmamış olarak alacağımı taahhüt ederim …../…../2014

 

 

Adı Soyadı/Kaşe ve imza

EKİ: Satın alınacak makine ve ekipmana ait bilgi ve belgeler

 

 

 

 

1. ANIZA DOĞRUDAN EKİM MAKİNASI (Toprak İşlemesiz Tarım Makinesi):

 

Anıza Direkt Ekim Makinesi Bilgi Formu*

Başvuru Sahibi

 

Kendi Arazisi (da)

 

Toplam Arazi(da) 

 

* ÇKS kayıtları ile uyumlu olacak

·         Anıza doğrudan ekim makinesi alımlarında, yalnızca anıza doğrudan ekim yapan makinelere destek verilir.

·          Doğrudan ekim makinesi tohum ve gübreyi aynı anda atabilme özelliğine sahip olmalıdır. Tahıl, endüstri ve çapa bitkilerinin ekimini yapan tiplerine destek verilir.

·         Sap parçalama işleminden sonra, tarlada açtığı çizilere tohumu bırakan, bıraktığı tohumu kapatıcı düzenler sayesinde ise tohumu sıkıştırıp toprağa gömen tarım makineleridir.

 • En az 30 dekar kendi arazisi olmayan bu makineye başvuru yapamaz.
 • Traktörü olmayan veya Leasing ile alınan traktörler hariç bu makineye başvuru yapılamaz. Leasing belgesi veya Traktör ruhsatı ile başvuru yapabilir. Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri, diğer ortaklardan alacağı iki yıllık kullanma muvafakat name ile başvuru yapabilir. Traktör kiralaması kabul edilmez.
 • Ruhsatta ismi olması şartı ile ipotek veya hacizli olmasına bakılmaz.
 • Kooperatif başvurularında traktörün mülkiyeti kooperatife veya ortaklardan birine ait olmalıdır. Traktörün mülkiyeti kooperatif ortaklarından birine ait ise traktör sahibinin kooperatif ortağı olduğu ve traktörünü kooperatifin kullanmasına izin verdiği belgelendirilmelidir. Bu belgeler başvuru dosyasında bulunmalıdır. Şirket başvurularında ise traktör mülkiyeti şirket adına olmalıdır.

      Başvuruda İstenecek Belgeler (Hibe Başvuru formunun ekleri) :

1.      Makine-Ekipman Bilgi Formu

2.      Şirketler veya bireyler için ÇKS belgesi, tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları belirten yönetim kurulu kararı istenir.

3.      Proforma fatura( Teknik bilgileri içermelidir.)

4.      Tüzel kişiliğin yatırıma başvuru için aldığı yetkili kurul kararı ve başvuru sahibinin başvuru için yetkilendirme kararı ve imza sirküleri

5.      Nüfus cüzdanı ve Traktör ruhsatının fotokopisi

6.      Bilgi formunda Başvuru Değerlendirme Kriterlerinde puanlamayı etkileyen belgeler (TSE, TSEK,Genç Çiftçi, İyi Tarım vb.)

      Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği  belgeler:

          (Belgeler yatırımcı tarafından muhafaza edilecektir.)

1. Garanti Belgesi

2. TSE hizmet yeterlilik belgesi

3. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

      Satın alma aşamasında  il proje yürütme birimine verilecek belgeler

1.Yerli ve İthal Makine Ekipmanlar için Deney Raporu ( Tarımsal Mekanizasyon araçlarının 11.10.2000 tarih ve 2000/37 sayılı tebliğ gereğince bakanlık tarafından yetkilendirilmiş 15 Ziraat Fakültesi ve 2 bakanlık kuruluşundan alınmış teknik rapor) 

2. Teknik Şartname

3. Yerli ve ithal makine ve ekipmanlar için CE işareti taşıma zorunluluğuna istinaden ilgili firma tarafından verilecek CE uygunluk beyanı.

 

 

 

 

 

 

Başvuru Değerlendirme Kriterleri

 

 

Başvuru sahibi:...........................

Başvuru No: ...............................

ANIZA DOĞRUDAN  EKİM MAKİNESİ

 

Kriterler

Puan*

Referans
puan

Aldığı
puan

 
 

1- Başvuru sahibinin

 

Şirket olması

20

10

 

 

Bireysel olması

12

 

Genç çiftçi, iyi tarım, organik tarım uygulayıcısı olması ( Sertifika ibrazı)

15

 

Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri

20

 

2- Başvuru sahibinin toplam arazi varlığı(en az 30 da kendi arazisi olması  şartı ile)

 

30-40  Dekar

15

5

 

 

41-50  Dekar

10

 

51 Dekar ve üzeri

15

 

3- Başvuru sahibinin özellikleri

 

Kadın Çiftçiler

15

5

 

 

 %40 ve üzeri engelli raporu olanlar

10

 

Şehit ve Gazilerin 1. Derece yakınları ve Gaziler

15

 

4- Makinenin tipi

 

Tahıl eken

10

5

 

 

 

Endüstri ve Çapa bitkileri eken

10

 

5- Makine ve Ekipman TSE veya TSEK  Belgesi(Var ise Belge ibrazı gereklidir.)**

 

TSE veya TSEK Belgesi Yok

5

0

 

 

 

 TSE veya TSEK Belgesi Var

5

 

6-Başvuru sahibinin daha önce  KKYDP kapsamında hibeden yararlanma durumu

 

***Hibeden 1 kez yararlandı(Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri hariç)

  20

5

 

 

 

 Hibeden yararlanmadı.(Sulama,Ekonomik, Makine ve ekipman)

20

 

7-Satın alacağı makine ekipmanın ithal ya da yerli üretim olma durumu

(Yüklenici beyanı veya deney raporundaki ifade yeterlidir. Tereddüt halinde yükleniciden marka ve modelli yerli malı belgesi istenebilir. )

 

İthal makine

15

0

 

 

Yerli makine 

15

 

TOPLAM

100

 

 

*  Aynı Puanı alan yatırımcılar için toplam 5 puanı geçmemek kaydıyla toplam arazinin  %1’i oranında puanı artırılabilir.** Makine ve Ekipmanın bütünü için geçerlidir. Aksamlar için kullanılan TSE Belgesi geçerli değildir.*** Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birliklere 20 tam puan verilmelidir.

 

 

 

 

 

 

2-      ARICILIK MAKİNE VE EKİPMANI

 

Arıcılık Makine ve Ekipmanı Bilgi Formu*

Başvuru Sahibi

 

Arılı Kovan Sayısı

 

Faaliyet Tipi

 

Üretim Tipi

 

* AKS kayıtları ile uyumlu olacak

·         Sır Alma Makinesi: Tamamı 304 krom-çelik olmalıdır. Elle çevirmeli (manuel) veya motorlu olabilir. Taşınabilir ve tezgahlı olmalıdır.

·         Bal Süzme Makinesi: Tamamı 304 krom-çelik olmalıdır. Elle çevirmeli (manuel) veya motorlu olabilir. Balla temas eden bütün parçalar 304 krom-çelik ve % 100 paslanmaz olmalıdır.

·         Bal Dinlendirme Tankı: 2 veya 3 cidarlı ve 304 krom-çelik olmalıdır. Termostat ısıtıcılı veya ısıtıcısız olabilir. 6-8-10 teneke kapasiteli olabilir.

·         Arıcılık makine ve ekipmanı desteğine en az 100 arılı kovanı olan başvuru yapabilir.

·         Her makine ve ekipman ayrı ayrı alınabilir, Arıcılık Kayıt Sistemi (A.K.S) belgesi olmalıdır.

Başvuruda İstenecek Belgeler (Hibe Başvuru formunun ekleri) :

 1. Makine-Ekipman Bilgi Formu
 2. Şirketler veya bireyler için AKS belgesi, tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve koloni sayılarını belirten yönetim kurulu kararı istenir.
 3. Proforma fatura( Teknik bilgileri içermelidir.)
 4. Tüzel kişiliğin yatırıma başvuru için aldığı yetkili kurul kararı ve başvuru                 sahibinin başvuru için yetkilendirme kararı ve imza sirküleri
 5. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 6. Bilgi formunda Başvuru Değerlendirme Kriterlerinde puanlamayı etkileyen belgeler. (Gezginci arıcılık, geçiş veya organik arıcılık,TSE,TSEK,Genç Çiftçi, İyi Tarım vb.)

Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği  belgeler:

          (Belgeler yatırımcı tarafından muhafaza edilecektir.)

1. Garanti Belgesi

2. TSE hizmet yeterlilik belgesi

3. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

Satın alma aşamasında  il proje yürütme birimine verilecek belgeler

1. Teknik Şartname

2. Yerli ve ithal makine ve ekipmanlar için CE işareti taşıma zorunluluğuna istinaden ilgili firma tarafından verilecek CE uygunluk beyanı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başvuru Değerlendirme Kriterleri

 

 

Başvuru sahibi:...........................

Başvuru No: ...............................

 

 ARICILIK MAKİNE VE EKİPMANI

Kriterler

Puan

Referans

Puan

Aldığı Puan

1- Başvuru sahibinin

   Şirket olması

20

10

 

 

   Bireysel olması

12

   Genç çiftçi, iyi tarım, organik tarım uygulayıcısı olması(Belge ibrazı)

15

   Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri

20

2- Başvuru sahibinin arılı kovan sayısı

100-150 kovan

10

5

 

 

 

151-250 kovan

8

250 kovandan  fazla

10

3- Başvuru sahibinin özelliği

Kadın arıcılar

15

5

 

   %40 ve üzeri engelli raporu olanlar

10

Şehit ve Gazilerin 1. Derece yakınları ve Gaziler

15

4- Başvuru sahibinin arıcılık faaliyet tipi

Sabit arıcılık

5

2

 

Gezginci arıcılık (Son bir yıl içinde konaklama belgesi)

5

5- Başvuru sahibinin üretim tipi

Konvansiyonel (Geleneksel)

10

0

 

 

 

Geçiş

5

Organik

10

6- Satın alacağı makine ekipmanın ithal ya da yerli üretim olma durumu

(Yüklenici beyanı veya deney raporundaki ifade yeterlidir. Tereddüt halinde yükleniciden marka ve modelli yerli malı belgesi istenebilir. )

İthal makine

15

0

 

 

    Yerli makine

15

7- Makine ve Ekipman TSE veya TSEK  Belgesi(Var ise Belge ibrazı gereklidir.)**

TSE veya TSEK Belgesi Yok

5

0

 

 

    TSE veya TSEK Belgesi Var

5

8- Başvuru sahibinin daha önce  KKYDP kapsamında hibeden yararlanma durumu

***Hibeden 1 kez yararlandı(Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri hariç)

20

5

 

      Hibeden yararlanmadı.(Sulama,Ekonomik, Makine ve ekipman)

20

TOPLAM  PUAN

100

 

         

*  Aynı Puanı alan yatırımcılar için toplam 5 puanı geçmemek kaydıyla kendi kovan sayısının  %1’i oranında puanı artırılabilir.** Makine ve Ekipmanın bütünü için geçerlidir. Aksamlar için kullanılan TSE Belgesi geçerli değildir.***(Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birliklere 20 tam puan verilmelidir.)

 

 

3. BALIKÇI GEMİLERİNDE SOĞUK DEPO  

Balıkçı Gemileri Soğuk Depo Bilgi Formu*

Başvuru Sahibi

 

Balıkçı Gemisinin Adı

 

Filo Kayıt/Ruhsat Kod Numarası

 

Boy Uzunluğu (m.) ve istihdam edilen kişi listesi

 

Bağlama Limanı

 

Ruhsat Tezkeresinin Alındığı İl

 

Ortağı Olduğu Su Ürünleri Kooperatifinin Adı

 

* SUBİS (Su Ürünleri Bilgi Sistemi) kayıtları ile uyumlu olacak

·         Su ürünleri avcılığında bulunan ve Bakanlık tarafından düzenlenmiş Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip balıkçı gemileri uygulamadan faydalanabilecektir.

·         Sadece su ürünleri kooperatifleri, balıkçı barınaklarında konteynır içinde soğuk hava deposu yapabilir, soğuk depo hacmi en az 6 m³ olmalıdır.

·         Soğuk depo alımı/yapımı için başvuracak balıkçı gemisi boyu en az 15 m. olmalıdır.

·         Soğuk muhafaza deposu yapımında kullanılan malzemeler uygun ısı izolasyonunu sağlayacak, paslanmaz ve korozyona neden olmayacak, iç yüzey kısmı pürüzsüz ve gıda güvenliğini sağlayacak nitelikte olmalıdır.

·         Tüm metal bağlantı malzemeleri paslanmaz olmalıdır.

 • Soğuk depo hacmi, hibe desteği verilecek geminin büyüklüğüne uyumlu olarak artırılabilir.
 • Balıkçı gemisi kiralaması kabul edilmez.

Başvuruda İstenecek Belgeler: (Hibe Başvuru formunun ekleri) :

1.      Makine-Ekipman Bilgi Formu

2.      Soğuk depo yapılacak balıkçı gemisinin su ürünleri ruhsat tezkeresi ve SUBİS’ten çıkarılmış gemi kayıt bilgileri raporu ve istihdam edilen kişi listesi

3.      Makinenin gemideki yerine montajını gösterir teknik belge

4.      Proforma fatura( Teknik bilgileri içermelidir.)

5.      Su ürünleri kooperatifinin başvuruya ilişkin yönetim kurulu kararı, balıkçı gemisinin tüzel kişiliğe ait olması veya ortaklı balıkçı gemisi olması durumunda; yatırıma başvuru için alınan yetkili kurul kararı ve başvuru sahibinin başvuru için yetkilendirme kararı ve imza sirküleri.

6.      Yatırımcı, balıkçı gemisinin bağlama limanı hangi il sınırları içerisine giriyorsa o ilin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne başvurmalıdır.

7.      Nüfus cüzdanı fotokopisi

8.      Bilgi formunda Başvuru Değerlendirme Kriterlerinde puanlamayı etkileyen belgeler (TSE, TSEK,Genç Çiftçi, İyi Tarım vb.)

    Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği  belgeler:

          (Belgeler yatırımcı tarafından muhafaza edilecektir.)

1. Garanti Belgesi

2. TSE hizmet yeterlilik belgesi

3. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

Satın alma aşamasında  il proje yürütme birimine verilecek belgeler

1.  Teknik Şartname

2. Yerli ve ithal makine ve ekipmanlar için CE işareti taşıma zorunluluğuna istinaden ilgili firma tarafından verilecek CE uygunluk beyanı.

 

 

Başvuru Değerlendirme Kriterleri

Başvuru sahibi:...........................

Başvuru No: ...............................

BALIKÇI GEMİLERİNDE SOĞUK DEPO

 

Kriterler

Puan

Referans
puan

Aldığı Puan

 
 

1- Başvuru sahibinin

 

Su ürünleri kooperatifi olması durumunda

15

15

 

 

Balıkçı gemisi sahibinin su ürünleri kooperatif ortağı olması durumunda

12

 

Bireysel olması

10

 

Tüzel Kişi olması

5

 

2-  Gemi Uzunluğu(m.)

 

15-30 m.

10

5

 

 

31-40 m.

8

 

41 m ve üzeri

10

 

3- Başvuru sahibinin özellikleri

 

    Kadın balıkçılar

  10

5

 

 

    %40 ve üzeri engelli raporu olanlar

8

 

Şehit ve Gazilerin 1. Derece yakınları ve Gaziler

10

 

4- Balıkçı Gemisinin Yaşı (inşa tarihi)

 

30 yaşından büyük

15

5

 

 

16-30 yaş aralığında olanlar

10

 

15 yaş ve  küçük

15

 

5- İstihdam durumu

 

5 ve daha az kadar       

10

5

 

 

6-10 arası

7

 

11 ve daha  fazla      

10

 

6-Başvuru sahibinin daha önce KKYDP kapsamında hibeden yararlanma durumu

 

***Hibeden 1 kez yararlandı(Tarımsal amaçlı, su ürünleri koop.birlikler ve bunların üst birlikleri hariç)

   20

5

 

 

Hibeden yararlanmadı.(Sulama,Ekonomik, Makine ve ekipman)

20

 

7- Makine ve Ekipman TSE veya TSEK  Belgesi(Var ise Belge ibrazı gereklidir.)**

 

 

 

 

TSE veya TSEK Belgesi Yok

5

0

 

 

 

    TSE veya TSEK Belgesi Var

 

5

 

8- Satın alacağı makine ekipmanın ithal ya da yerli üretim olma durumu

(Yüklenici beyanı veya deney raporundaki ifade yeterlidir. Tereddüt halinde yükleniciden marka ve modelli yerli malı belgesi istenebilir. )

 

İthal makine

15

0

 

 

Yerli makine

15

 

TOPLAM

100

 

 
           

 

*  Aynı Puanı alan yatırımcılar için  gemisi küçük yaşta olan yatırımcılara öncelik verilir.** Makine ve Ekipmanın bütünü için geçerlidir. Aksamlar için kullanılan TSE Belgesi geçerli değildir. ***(Tarımsal amaçlı kooperatifler, su ürünleri kooperatifleri, birlikler ve bunların üst birliklere 20 tam puan verilmelidir.)

 

 

4. BALYA MAKİNESİ

Balya Makinesi Bilgi Formu*

Başvuru Sahibi

 

Kendi Arazisi (da)

 

Kiralık Arazi (da)

 

Toplam Arazi(da)

 

Çayır, Yem Bitkileri Arazisi(da)

 

Büyük, küçükbaş Hayvan Sayısı

 

* ÇKS kayıtları ile uyumlu olacak

·         Balya makinesi, daha önce biçilen ve tarlada kuruyan çayır, yonca gibi yem bitkilerinin ya da biçerdöverle hasat sonrasında tarlada kalan tahıl sapları gibi malzemenin sıkıştırılıp paketlenmesini ve bağlanmasını sağlayan makinedir. Silindirik ya da dikdörtgen biçiminde balyalama yapan tipleri bulunur.

·         Bu kapsamda balyalama ve streçlemeyi aynı anda yapan kombine balya silaj makineleri ile yalnızca balya streçleme yapan makinelere de destek verilir.

·         Balya makineleri, yaklaşık % 50 nem içeren balyalanmış otu plastikle kaplamaya yarayan ve böylece fermantasyonu başlatarak silaj oluşumunu sağlayan makinelerdir.

·         En az 50 dekar kendi arazisi olmayan bu makineye başvuru yapamaz.

·         Traktörü olmayan veya Leasing ile alınan traktörler hariç bu makineye başvuru yapılamaz. Leasing belgesi veya Traktör ruhsatı ile başvuru yapabilir. Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri, diğer ortaklardan alacağı iki yıllık kullanma muvafakat name ile başvuru yapabilir. Traktör kiralaması kabul edilmez.

·         Ruhsatta ismi olması şartı ile ipotek veya hacizli olmasına bakılmaz.

·         Kooperatif başvurularında traktörün mülkiyeti kooperatife veya ortaklardan birine ait olmalıdır. Traktörün mülkiyeti kooperatif ortaklarından birine ait ise traktör sahibinin kooperatif ortağı olduğu ve traktörünü kooperatifin kullanmasına izin verdiği belgelendirilmelidir. Bu belgeler başvuru dosyasında bulunmalıdır. Şirkette ise traktör mülkiyeti şirket adına olmalıdır.

Başvuruda İstenecek Belgeler (Hibe Başvuru formunun ekleri) :

 1. Makine-Ekipman Bilgi Formu
 2. Şirketler veya bireyler için ÇKS belgesi ve tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları belirten yönetim kurulu kararı istenir.
 3. Proforma fatura( Teknik bilgileri içermelidir.)
 4. Tüzel kişiliğin yatırıma başvuru için aldığı yetkili kurul kararı ve başvuru                 sahibinin başvuru için yetkilendirme kararı ve imza sirküleri
 5. Nüfus cüzdanı ve Traktör ruhsat fotokopisi, hayvan varlığı belgesi
 6. Bilgi formunda Başvuru Değerlendirme Kriterlerinde puanlamayı etkileyen belgeler (TSE, TSEK,Genç Çiftçi, İyi Tarım vb.)

Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği  belgeler:

          (Belgeler yatırımcı tarafından muhafaza edilecektir.)

1. Garanti Belgesi

2. TSE hizmet yeterlilik belgesi

3. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

Satın alma aşamasında  il proje yürütme birimine verilecek belgeler

1.Yerli ve İthal Makine Ekipmanlar için Deney Raporu ( Tarımsal Mekanizasyon araçlarının 11.10.2000 tarih ve 2000/37 sayılı tebliğ gereğince bakanlık tarafından yetkilendirilmiş 15 Ziraat Fakültesi ve 2 bakanlık kuruluşundan alınmış teknik rapor) 

2. Teknik Şartname

       3.Yerli ve ithal makine ve ekipmanlar için CE işareti taşıma zorunluluğuna istinaden ilgili firma tarafından verilecek CE uygunluk beyanı.

                                                         

 

 

 

 

 

Başvuru Değerlendirme Kriterleri

 

Başvuru sahibi:...........................

Başvuru No: ...............................

 

BALYA MAKİNESİ

Kriterler

Puan

Referans

   puan

Aldığı

  puan

1- Başvuru sahibinin

Şirket olması

20

10

 

Bireysel olması

12

    Genç çiftçi, iyi tarım, organik tarım uygulayıcısı olması ( Belge ibrazı)

15

    Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri

20

2- Başvuru sahibinin toplam arazi varlığı(en az 50 da kendi arazisi olması şartı ile)

50-60  Dekar

10

5

 

61-80  Dekar

8

81 Dekar ve üzeri

10

3- Başvuru sahibinin özellikleri

Kadın Çiftçiler

15

5

 

   %40 ve üzeri engelli raporu olanlar

10

Şehit ve Gazilerin 1. Derece yakınları ve Gaziler

15

4- Hayvan Varlığı

1-10 BB

10

5

 

11 BB ve üzeri

10

 

5- Başvuru sahibinin hububat ve yem bitkisi ekilişi

 

 

 

20 dekar ve az

  10

5

 

21 dekar ve daha fazla

 

10

 

5- Makine ve Ekipman TSE veya TSEK  Belgesi(Var ise Belge ibrazı gereklidir.)**

TSE veya TSEK Belgesi Yok

5

0

 

 

    TSE veya TSEK Belgesi Var

5

7-Başvuru sahibinin daha önce  KKYDP kapsamında hibeden yararlanma durumu

***Hibeden 1 kez yararlandı(Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri hariç)

  20

5

 

 

     Hibeden yararlanmadı.(Sulama, Ekonomik, Makine ve ekipman)

20

8- Satın alacağı makine ekipmanın ithal ya da yerli üretim olma durumu

(Yüklenici beyanı veya deney raporundaki ifade yeterlidir. Tereddüt halinde yükleniciden marka ve modelli yerli malı belgesi istenebilir. )

İthal makine

10

0

 

Yerli makine

10

TOPLAM

100

 

             

*  Aynı Puanı alan yatırımcılar için toplam 5 puanı geçmemek kaydıyla toplam arazisinin %1’i oranında puanı artırılabilir.** Makine ve Ekipmanın bütünü için geçerlidir. Aksamlar için kullanılan TSE Belgesi geçerli değildir. ***(Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birliklere 20 tam puan verilmelidir.) 1BB=10 KB hayvana eşdeğerdir.

 

 

5. BAHÇE TRAKTÖRÜ

Bahçe Traktörü Bilgi Formu*

Başvuru Sahibi

 

Toplam arazisi

 

Bağ-bahçe arazisi

 

Sebze arazisi veya sera arazisi

 

*ÇKS kayıtlarıyla uyumlu olacak.

·         Bahçe traktörü bağ ve bahçelerden tarımsal faaliyetlerinin yapılmasını sağlayan normal traktörlerden daha az güce sahip,4x4 çeker ve tarla tipi lastiklere sahip olan traktörlerdir.

·         Bahçe traktörü, küçük ve orta ölçekli tarımsal faaliyetlerde çiftçinin en büyük yardımcısıdır. Bahçe traktörü; en az 18BG  (en az 13.43 kw)  motor gücünde olmalıdır. Deney raporunda yer alan nominal devirdeki kuyruk mili gücü en az 11 kw olmalıdır. Boyutları itibarıyla 2003/37/AT yönetmeliği ekindeki “Kategori T2” tanımına uygun traktörlerdir.

·         Bahçe traktörünün yanında hiçbir ekipmana destek verilmez.(örneğin römork gibi)

·         En az 20 dekar kendi bağ-bahçe veya 5 dekar serası veya 5 da sebze arazisi veya 5 dekar süs bitkileri ekili arazisi olmayan bu makineye başvuru yapamaz.

        Başvuruda İstenecek Belgeler (Hibe Başvuru formunun ekleri) :

1.      Makine-Ekipman Bilgi Formu

2.      Şirketler veya bireyler için ÇKS belgesi, tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları belirten yönetim kurulu kararı istenir.

3.      Proforma fatura( Teknik bilgileri içermelidir.)

4.      Tüzel kişiliğin yatırıma başvuru için aldığı yetkili kurul kararı ve başvuru sahibinin başvuru için yetkilendirme kararı ve imza sirküleri

5.      Nüfus cüzdanı fotokopisi, tip onay belgesi

6.      Bilgi formunda Başvuru Değerlendirme Kriterlerinde puanlamayı etkileyen belgeler (TSE ,TSEK,Genç Çiftçi, İyi Tarım vb.)

       Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği  belgeler:

          (Belgeler yatırımcı tarafından muhafaza edilecektir.)

1. Garanti Belgesi

2. TSE hizmet yeterlilik belgesi

3. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

Satın alma aşamasında  il proje yürütme birimine verilecek belgeler

1.Yerli ve İthal Makine Ekipmanlar için Deney Raporu ( Tarımsal Mekanizasyon araçlarının 11.10.2000 tarih ve 2000/37 sayılı tebliğ gereğince bakanlık tarafından yetkilendirilmiş 15 Ziraat Fakültesi ve 2 bakanlık kuruluşundan alınmış teknik rapor) 

2. Kategori T2* tanımına uygun özelliklere sahip olduğunu gösterir Tip onay belgesi

*Kategori T2: Azamî tasarım hızı 40 km/hden fazla olmayan, asgarî iz genişliği 1150 mmden az olan, çalışır durumdaki yüksüz kütlesi 600 kgdan fazla olan ve alt açıklığı 600 mmden fazla olmayan tekerlekli traktörler. Bununla birlikte, traktörün ağırlık merkezinin yüksekliği  ( (zemine göre ölçülen), her bir dingil için ortalama asgarî iz genişliği ile bölündüğünde 0,90’ı aşarsa, azamî tasarım hızı 30 km/hye kadar sınırlanır.

 


                                       

                                                                  Başvuru Değerlendirme Kriterleri

Başvuru sahibi:...........................
                Başvuru No: ...............................

BAHÇE TRAKTÖRÜ

 

Kriterler

Puan

Referans
puan

Aldığı Puan

 
 

1- Başvuru sahibinin

 

   Şirket olması

20

10

 

 

   Bireysel olması

12

 

   Genç çiftçi, iyi tarım, organik tarım uygulayıcısı olması ( Belge ibrazı)

15

 

   Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri

20

 

2. Başvuru sahibinin toplam arazi varlığı (20 da bağ- bahçe  )

 

   20-35  Dekar

15

5

 

 

   36-45  Dekar

10

 

   46 Dekar ve daha fazla

15

 

3- Başvuru sahibinin sera veya sebze veya süs bitkileri arazi varlığı (en az 5 da  olması şartı ile)

 

   5-10  Dekar

10

5

 

 

   11-20 Dekar

7

 

   21 Dekar ve daha fazla

10

 

4- Başvuru sahibinin özelliği

 

 

 

 

   Kadın Çiftçiler

15

5

 

 

   %40 ve üzeri engelli raporu olanlar

10

 

   Şehit ve Gazilerin 1. Derece yakınları ve Gaziler

15

 

5- Satın alacağı makine ekipmanın ithal ya da yerli üretim olma durumu

(Yüklenici beyanı veya deney raporundaki ifade yeterlidir. Tereddüt halinde yükleniciden marka ve modelli yerli malı belgesi istenebilir. )

 

    İthal makine

15

0

 

 

 

    Yerli makine

15

 

6-Başvuru sahibinin daha önce  KKYDP kapsamında hibeden yararlanma durumu

 

***Hibeden 1 kez yararlandı(Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri hariç)

20

5

 

 

 

  Hibeden yararlanmadı.(Sulama,Ekonomik, Makine ve ekipman)

20

 

7- Makine ve Ekipman TSE veya TSEK  Belgesi (Var ise Belge ibrazı gereklidir.)**

 

TSE veya TSEK Belgesi Yok

5

0

 

 

 

 

    TSE veya TSEK Belgesi Var

5

 

TOPLAM

100

 

*  Aynı Puanı alan yatırımcılar için toplam 5 puanı geçmemek kaydıyla toplam arazisinin %1’i oranında puanı azaltılabilir. ** Makine ve Ekipmanın bütünü için geçerlidir. Aksamlar için kullanılan TSE Belgesi geçerli değildir. ***(Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birliklere 20 tam puan verilmelidir.)

 

 

 

   6. BİÇER BAĞLAR MAKİNESİ

Biçer Bağlar Makinesi Bilgi Formu*

Başvuru Sahibi

 

Kendi Arazisi (da)

 

Kiralık Arazi (da)

 

Toplam Arazi (da)

 

* ÇKS kayıtları ile uyumlu olacak

·         Biçer Bağlar, üç nokta askı düzeni vasıtası ile traktöre bağlanan ve kuyruk milinden hareketle çalıştırılan bir ekin biçme ve bağlama makinesidir. Bu makine yalnız ekinleri toplama ve biçme işini yapar. Motor gücü en az 5 BG en fazla 12 BG (en az 3.73 kw en fazla 8.96 kw) arasında  3 veya 4 tekerlekli, ön tarafında biçer bağlar aparatı olan kendi yürür makinelere de destek verilir.

·         Biçer bağlar aparatlı veya aparatsız satın alınabilir.

·         Bir yay ile iniş çıkışlara ve çukurlara göre ekin biçme yüksekliğini otomatik ayarlar.

·         Biçer Bağlar her arazide yetişebilen bütün tahıllar için aynı kapsamda kullanılır.

·         Kuyruk milinden hareketle çalıştığı için traktör çeki kuvvetinden tasarruf sağlar.

·         Traktör kuyruk milinden çalışan ve kendi yürürler  için en az 15 dekar kendi arazisi olmayan bu makine ve ekipmana başvuru yapamaz.

·          Traktörle çekili olanlarda, traktörü olmayan veya Leasing ile alınan traktörler hariç bu makineye başvuru yapılamaz. Leasing belgesi veya Traktör ruhsatı ile başvuru yapabilir. Traktör ruhsatında adı geçen kişi başvuruda bulunabilir. Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri, diğer ortaklardan alacağı iki yıllık kullanma muvafakat name ile  başvuru yapabilir.

·         Traktör kiralaması kabul edilmez. Ruhsatta ismi olması şartı ile ipotek veya hacizli olmasına bakılmaz.

·         Kooperatif başvurularında traktörün mülkiyeti kooperatife veya ortaklardan birine ait olmalıdır. Traktörün mülkiyeti kooperatif ortaklarından birine ait ise traktör sahibinin kooperatif ortağı olduğu ve traktörünü kooperatifin kullanmasına izin verdiği belgelendirilmelidir. Bu belgeler başvuru dosyasında bulunmalıdır. Şirket başvurularında ise traktör mülkiyeti şirket adına olmalıdır.

Başvuruda İstenecek Belgeler (Hibe Başvuru formunun ekleri) :

 1. Makine-Ekipman Bilgi Formu
 2. Şirketler veya bireyler için ÇKS belgesi, tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları belirten yönetim kurulu kararı istenir.
 3. Proforma fatura( Teknik bilgileri içermelidir.)
 4. Tüzel kişiliğin yatırıma başvuru için aldığı yetkili kurul kararı ve başvuru  sahibinin başvuru için yetkilendirme kararı ve imza sirküleri
 5. Nüfus cüzdanı ve Traktör ruhsat fotokopisi(traktörle çalışanlar için)
 6. Bilgi formunda Başvuru Değerlendirme Kriterlerinde puanlamayı etkileyen belgeler (TSE,Genç Çiftçi, İyi Tarım vb.)

Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği  belgeler:

          (Belgeler yatırımcı tarafından muhafaza edilecektir.

1. Garanti Belgesi

2. TSE hizmet yeterlilik belgesi

3. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

Satın alma aşamasında  il proje yürütme birimine verilecek belgeler

1.Yerli ve İthal Makine Ekipmanlar için Deney Raporu ( Tarımsal Mekanizasyon araçlarının 11.10.2000 tarih ve 2000/37 sayılı tebliğ gereğince bakanlık tarafından yetkilendirilmiş 15 Ziraat Fakültesi ve 2 bakanlık kuruluşundan alınmış teknik rapor) 

2. Yerli ve ithal makine ve ekipmanlar için CE işareti taşıma zorunluluğuna istinaden ilgili firma tarafından verilecek CE uygunluk beyanı.,teknik şartname.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başvuru Değerlendirme Kriterleri

 

Başvuru sahibi:...........................

Başvuru No: ...............................

 

BİÇER BAĞLAR MAKİNESİ

 

Kriterler

Puan

Referans
puan

Aldığı Puan

 
 

1- Başvuru sahibinin

 

Şirket olması

20

10

 

 

Bireysel olması

12

 

    Genç çiftçi, iyi tarım, organik tarım uygulayıcısı olması ( Belge ibrazı)

15

 

    Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri

20

 

2- Başvuru sahibinin toplam arazi varlığı (en az 15 da kendi arazisi olması  şartı ile)

 

 15-30 Dekar

15

5

 

 

 31-40  Dekar

10

 

 41 Dekar ve üzeri

15

 

3- Başvuru sahibinin özelliği

 

Kadın Çiftçiler

15

5

 

 

   %40 ve üzeri engelli raporu olanlar

10

 

Şehit ve Gazilerin 1. Derece yakınları ve Gaziler

15

 

4- Makinenin tipi

 

Traktör kuyruk milinden hareketli

10

5

 

 

 

Kendinden motorlu(kendi yürür)

10

 

5- Makine ve Ekipman TSE veya TSEK  Belgesi(Var ise Belge ibrazı gereklidir.)**

 

TSE veya TSEK Belgesi Yok

5

0

 

 

 

    TSE veya TSEK Belgesi Var

5

 

6-Başvuru sahibinin daha önce  KKYDP kapsamında hibeden yararlanma durumu

 

***Hibeden 1 kez yararlandı(Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri hariç)

   20

5

 

 

 

  Hibeden yararlanmadı.(Sulama,Ekonomik, Makine ve ekipman)

20

 

7- Satın alacağı makine ekipmanın ithal ya da yerli üretim olma durumu

(Yüklenici beyanı veya deney raporundaki ifade yeterlidir. Tereddüt halinde yükleniciden marka ve modelli yerli malı belgesi istenebilir. )

 

İthal makine

15

0

 

 

Yerli makine

15

 

TOPLAM

100

 

 
         

 

*  Aynı Puanı alan yatırımcılar için toplam 5 puanı geçmemek kaydıyla toplam arazisinin %1’i oranında puanı azaltılabilir. ** Makine ve Ekipmanın bütünü için geçerlidir. Aksamlar için kullanılan TSE Belgesi geçerli değildir. ***(Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birliklere 20 tam puan verilmelidir.)

 

 

 

 

7. BİÇERDÖVER ÜRÜN HASADINDA KULLANILAN VERİM ÖLÇER KİTİ

 

   Bilgi Formu*

Başvuru Sahibi

 

Kendi Arazisi (da)

 

Kiralık Arazi (da)

 

Toplam Arazi(da)

 

* ÇKS kayıtları ile uyumlu olacak

 

      Ölçüm kiti konum belirleme (GPS), ürün kayıp, ürün ve nemölçer sensörlerinden oluşan modüler ve kolaylıkla takılabilen özellikte, işlemci ve kullanıcı panosu olmalıdır. GPS modülü’nün dijital göstergeli ve konum kaydedilebilme özelliği olmalıdır.

       Ürün kayıp modülü, gerektiği kadar dane sensörü,1 adet  dijital gösterge ve bağlantı elemanlarından oluşmalıdır.

      Gösterge panelinde hasat edilen ürün ve kayıp olan ürünün durumları renk değişikliği ile veya dijital olarak izlenebilmelidir. Her biçerdövere kolaylıkla takılabilmeli ve kalibrasyonu yapılmalıdır.

      Ürün kayıp belirleme monitörü üzerinde biçerdöverin ilerleme hızı görülebilir özellikte olmalıdır. Ölçme yöntemi için kullanım kılavuzu ve eğitim verilmelidir.

      Sadece 0-20 yaş biçerdöverler destek kapsamındadır. En az 20 dekar kendi arazisi olmayan bu makineye başvuru yapamaz. Biçerdöveri olmayan veya Leasing ile alınan biçerdöverler hariç bu makineye başvuru yapılamaz. Biçerdöver ruhsatında adı geçen kişi başvuruda bulunabilir. Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri başvuru yapabilir.

       Kooperatif başvurularında biçerdöver mülkiyeti kooperatife veya ortaklardan birine ait olmalıdır. Biçerdöver mülkiyeti kooperatif ortaklarından birine ait ise biçerdöver sahibinin kooperatif ortağı olduğu ve biçerdöverini kooperatifin kullanmasına izin verdiği belgelendirilmelidir. Bu belgeler başvuru dosyasında bulunmalıdır. Şirket başvurularında ise biçerdöver  mülkiyeti şirket adına olmalıdır

  Başvuruda İstenecek Belgeler: (Hibe Başvuru formunun ekleri) :
      1.   Makine-Ekipman Bilgi Formu
      2.   ÇKS Belgesi
      3.   Teknik Şartname
      4.   Proforma fatura
      5.   Tüzel kişiliğin yatırıma başvuru için aldığı yetkili kurul kararı ve başvuru sahibinin başvuru için  yetkilendirme kararı ve imza sirküleri
      6.   
Nüfus cüzdanı  ve Biçerdöver  ruhsatının fotokopisi  veya Leasing belgesi
      7.  
Bilgi formunda Başvuru Değerlendirme Kriterlerinde puanlamayı etkileyen belgeler   (TSE,TSEK,Genç Çiftçi, İyi Tarım vb.)

       Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği  belgeler:

          (Belgeler yatırımcı tarafından muhafaza edilecektir.)

1. Garanti Belgesi

2. TSE hizmet yeterlilik belgesi

3. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

         Satın alma aşamasında  il proje yürütme birimine verilecek belgeler:

1. Yerli ve ithal makine ve ekipmanlar için CE işareti taşıma zorunluluğuna istinaden ilgili firma tarafından verilecek CE uygunluk beyanı.

 

 

 

 

 

 

 

Başvuru Değerlendirme Kriterleri

 

Başvuru sahibi:...........................

Başvuru No: ...............................

           BİÇERDÖVER ÜRÜN HASADINDA KULLANILAN VERİM ÖLÇER KİTİ

 

Kriterler

Puan

Referans
puan

Aldığı Puan

 
 

1- Başvuru sahibinin

 

     Şirket olması

20

10

 

 

     Bireysel olması

12

 

     Genç çiftçi, iyi tarım, organik tarım uygulayıcısı olması ( Belge ibrazı)

15

 

     Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri

20

 

2- Başvuru sahibinin toplam arazi varlığı (en az 20 da kendi arazisi olması  şartı ile)

 

 20-30  Dekar

25

15

 

 

 31-50  Dekar

20

 

 51 Dekar ve daha fazla

25

 

3- Başvuru sahibinin özelliği

 

Kadın Çiftçiler

15

5

 

 

   %40 ve üzeri engelli raporu olanlar

10

 

Şehit ve Gazilerin 1. Derece yakınları ve Gaziler

15

 

5- Makine ve Ekipman TSE veya TSEK  Belgesi(Var ise Belge ibrazı gereklidir.)**

 

TSE veya TSEK Belgesi Yok

5

0

 

 

 

    TSE veya TSEK Belgesi Var

5

 

5-Başvuru sahibinin daha önce  KKYDP kapsamında hibeden yararlanma durumu

 

***Hibeden 1 kez yararlandı(Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri hariç)

   20

5

 

 

 

  Hibeden yararlanmadı.(Sulama, Ekonomik, Makine ve ekipman)

20

 

6-  Satın alacağı makine ekipmanın ithal ya da yerli üretim olma durumu

(Yüklenici beyanı veya deney raporundaki ifade yeterlidir. Tereddüt halinde yükleniciden marka ve modelli yerli malı belgesi istenebilir. )

 

İthal makine

15

0

 

 

Yerli makine

15

 

TOPLAM

100

 

 

 

*  Aynı Puanı alan yatırımcılar için toplam 5 puanı geçmemek kaydıyla toplam arazisinin %1’i oranında puanı artırılabilir. ** Makine ve

Ekipmanın bütünü için geçerlidir. Aksamlar için kullanılan TSE Belgesi geçerli değildir. ***(Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve

bunların üst birliklere 20 tam puan verilmelidir.)

 

 

 

 

8. CANLI BALIK NAKİL TANKI

 

Canlı Balık Nakil Tankı Bilgi Formu*

 

 Başvuru Sahibi

 

 Kurulu kapasite (ton/yıl)

 

 Tesis alanı (da)

 

* SKS (su ürünleri kayıt sistemi) kayıtları ile uyumlu olacak

·         Canlı balık nakil tankı alımı için, proje kapasitesi; 50 ton/yıl ve üstü, pazar boyu balık üreten ve/veya 5 milyon adet yavru üretme kapasitesine sahip işletmeler başvuruda bulunabilir. Canlı balık nakil tankı en fazla 4500 kg. kapasitede olmalıdır.  

·         Nakil tankları; araç üzerinde taşınabilen, ısı izolasyonlu, poliüretan/ CTP’den imal edilmiş ve oksijen tüplü veya tüpsüz havalandırma sistemine sahip olmalı ve projeli başvuruda bulunulmalıdır.

 • Nakil tankları, en az 1 ton su alma kapasiteli, ağız kısmı geniş yapıda ve kapaklı, iç yüzey kısmı pürüzsüz, balıklara herhangi bir zarar vermeyecek yapıda olmalı ve alt kısmında su ve balık tahliye kanalı bulunmalıdır.    
 • Başvuru sahipleri, su ürünleri yetiştiricilik belgesi ve/veya su ürünleri kuluçkahane belgesine sahip olmalı ve su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı olmalıdır.

      Başvuruda İstenecek Belgeler: (Hibe Başvuru formunun ekleri) :

 1. Makine-Ekipman Bilgi Formu
 2. Şirketler veya bireyler için SKS belgesi ve tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları belirten yönetim kurulu kararı istenir.
 3. Nüfus cüzdanı
 4. Proforma fatura( Teknik bilgileri içermelidir.)
 5. Tüzel kişiliğin yatırıma başvuru için aldığı yetkili kurul kararı ve başvuru sahibinin başvuru için yetkilendirme kararı ve imza sirküleri
 6. Bilgi formunda Başvuru Değerlendirme Kriterlerinde puanlamayı etkileyen belgeler

(TSE,TSEK,Genç Çiftçi, İyi Tarım vb.)

      Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği  belgeler:

          (Belgeler yatırımcı tarafından muhafaza edilecektir.)

1. Garanti Belgesi

2. TSE hizmet yeterlilik belgesi

3. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

      Satın alma aşamasında  il proje yürütme birimine verilecek belgeler

1.  Teknik Şartname

2. Yerli ve ithal makine ve ekipmanlar için CE işareti taşıma zorunluluğuna istinaden ilgili firma tarafından verilecek CE uygunluk beyanı.

3. Sızdırmazlık testi (İlgili firma ve İl proje yürütme birimi tarafından yerinde tespit yapılacak ve bir rapora bağlanacaktır.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Başvuru Değerlendirme Kriterleri

Başvuru sahibi:...........................

Başvuru No: ...............................

 

  CANLI BALIK NAKİL TANKI

 

Kriterler

Puan

Referans
puan

Aldığı Puan

 
 

1- Başvuru sahibinin

 

     Bireysel olması

15

5

 

 

     Şirket olması

10

 

     Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri

15

 

2- Kurulu kapasite (ton/yıl)

 

    50 -70

15

5

 

 

    71-100

10

 

   100’den  fazla

15

 

3-Başvuru sahibinin daha önce  KKYDP kapsamında hibeden yararlanma durumu

 

    Kadın su ürünleri yetiştiricileri

10

5

 

 

    %40 ve üzeri engelli raporu olanlar

8

 

Şehit ve Gazilerin 1. Derece yakınları ve Gaziler

10

 

4- Başvuru sahibinin faaliyet şekli

 

    Üretim tesisi

20

10

 

 

    Kuluçkahane tesisi

15

 

    Üretim tesisi ve  kuluçkahane tesisi

20

 

5- Makine ve Ekipman TSE veya TSEK  Belgesi(Var ise Belge ibrazı gereklidir.)**

 

TSE veya TSEK Belgesi Yok

5

0

 

 

 

    TSE veya TSEK Belgesi Var

5

 

6- Başvuru sahibinin daha önce  KKYDP kapsamında hibeden yararlanma durumu

 

***Hibeden 1 kez yararlandı(Tarımsal amaçlı, su ürünleri koop.birlikler ve bunların üst birlikleri hariç)

    20

5

 

 

      Hibeden yararlanmadı.(Sulama,Ekonomik, Makine ve ekipman)

20

 

7- Satın alacağı makine ekipmanın ithal ya da yerli üretim olma durumu

(Yüklenici beyanı veya deney raporundaki ifade yeterlidir. Tereddüt halinde yükleniciden marka ve modelli yerli malı belgesi istenebilir. )

 

    İthal makine

15

0

 

 

    Yerli makine

15

 

TOPLAM

100

 

 

 

*  Aynı Puanı alan yatırımcılar için  tesisi daha yeni  olan yatırımcılara öncelik verilir.** Makine ve Ekipmanın bütünü için geçerlidir. Aksamlar için kullanılan TSE Belgesi geçerli değildir. ***(Tarımsal amaçlı kooperatifler, su ürünleri kooperatifleri, birlikler ve bunların üst birliklere 20 tam puan verilmelidir.)

 

 

9. ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ

Çayır Biçme Makinesi Bilgi Formu*

Başvuru Sahibi

 

Kendi Arazisi (da)

 

Kiralık Arazi (da)

 

Toplam Arazi(da)

 

Çayır ve Yem Bitkileri Arazisi (da)

 

Büyük Baş Hayvan Sayısı

 

Küçük Baş Hayvan Sayısı

 

* ÇKS kayıtları ile uyumlu olacaktır.

·         Çayır, yonca ve diğer yem bitkilerinin biçiminde kullanılan, traktöre üç noktadan bağlı veya çekili traktör kuyruk milinden hareketli hasat makinelerini ve en az 5 en fazla 13 BG (en az 3.73kw en fazla 9.56 kw)  motor gücündeki kendi yürür çayır biçme makineleri bu kapsam içinde değerlendirilir.

·         Traktör kuyruk milinden hareketli olanlarda diskli (tamburlu) ve parmaklı sistem çayır biçme makineleri ile hasat edilen otu aynı anda ezen ve parçalayan üniteye sahip olan tiplerine de destek verilir.

·         Kendine ait arazi varlığı en az 8 dekar olan bu makineye başvuru yapabilir.

·         Kendi yürür çayır biçme makineleri hariç, traktörü olmayan veya Leasing ile alınan traktörler hariç bu makineye başvuru yapılamaz. Leasing belgesi veya Traktör ruhsatı ile başvuru yapabilir. Traktör ruhsatında adı geçen kişi başvuruda bulunabilir. Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri, diğer ortaklardan alacağı iki yıllık kullanma muvafakat name ile  başvuru yapabilir. Traktör kiralaması kabul edilmez. Ruhsatta ismi olması şartı ile ipotek veya hacizli olmasına bakılmaz.

·         Kooperatif başvurularında traktörün mülkiyeti kooperatife veya ortaklardan birine ait olmalıdır. Traktörün mülkiyeti kooperatif ortaklarından birine ait ise traktör sahibinin kooperatif ortağı olduğu ve traktörünü kooperatifin kullanmasına izin verdiği belgelendirilmelidir. Bu belgeler başvuru dosyasında bulunmalıdır. Şirket başvurularında ise traktör mülkiyeti şirket adına olmalıdır.

Başvuruda İstenecek Belgeler: (Hibe Başvuru formunun ekleri) :

 1. Makine-Ekipman Bilgi Formu
 2. Şirketler veya bireyler için ÇKS belgesi, tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları belirten yönetim kurulu kararı istenir.
 3. Proforma fatura( Teknik bilgileri içermelidir.)
 4. Tüzel kişiliğin yatırıma başvuru için aldığı yetkili kurul kararı ve başvuru sahibinin başvuru için yetkilendirme kararı ve imza sirküleri
 5. Nüfus cüzdanı ve Traktör ruhsatının fotokopisi, hayvan varlığı belgesi
 6. Bilgi formunda Başvuru Değerlendirme Kriterlerinde puanlamayı etkileyen belgeler (TSE,TSEK,Genç Çiftçi, İyi Tarım vb.)

Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği  belgeler:

          (Belgeler yatırımcı tarafından muhafaza edilecektir.)

1. Garanti Belgesi

2. TSE hizmet yeterlilik belgesi

3. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

Satın alma aşamasında  il proje yürütme birimine verilecek belgeler

1.Yerli ve İthal Makine Ekipmanlar için Deney Raporu ( Tarımsal Mekanizasyon araçlarının 11.10.2000 tarih ve 2000/37 sayılı tebliğ gereğince bakanlık tarafından yetkilendirilmiş 15 Ziraat Fakültesi ve 2 bakanlık kuruluşundan alınmış teknik rapor) 

2. Yerli ve ithal makine ve ekipmanlar için CE işareti taşıma zorunluluğuna istinaden ilgili firma tarafından verilecek CE uygunluk beyanı, teknik şartname.

 

 

 

Başvuru Değerlendirme Kriterleri

Başvuru sahibi:...........................

Başvuru No: ...............................

 

 

ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ

Kriterler

Puan

Referans

Puan

Aldığı Puan

1-      Başvuru sahibi

Şirket sahibi olması

20

10

 

 

Bireysel olması

12

     Genç çiftçi, iyi tarım, organik tarım uygulayıcısı olması ( Belge ibrazı)

15

     Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri

20

     2-Başvuru sahibinin toplam arazi varlığı (en az 8 da kendi arazisi olması  )

8-20 Dekar

5

2

 

 

 

21-30 Dekar

3

31 Dekar ve daha fazla

5

     3- Başvuru sahibinin çayır ve yem bitkileri arazisi

1-20   Dekar

10

       3

 

21-50 Dekar

       5

51 Dekar ve daha fazla

     10

     4- Başvuru sahibinin sahip olduğu hayvan varlığı

1-10 BB

  10

5

 

11 BB ve daha fazla

10

     5- Satın alacağı makine ekipmanın ithal ya da yerli üretim olma durumu

(Yüklenici beyanı veya deney raporundaki ifade yeterlidir. Tereddüt halinde yükleniciden marka ve modelli yerli malı belgesi istenebilir. )

     İthal makine

15

0

  

 

     Yerli makine

15

     6-Başvuru sahibinin özelliği

Kadın Çiftçiler

15

5

 

%40 ve üzeri engelli raporu olanlar

10

Şehit ve Gazilerin 1. Derece yakınları ve Gaziler

15

    7- Makine ve Ekipman TSE veya TSEK  Belgesi(Var ise Belge ibrazı gereklidir.)**

TSE veya TSEK Belgesi Yok

5

0

 

    TSE veya TSEK Belgesi Var

5

     8- Başvuru sahibinin daha önce  KKYDP kapsamında hibeden yararlanma durumu  

***Hibeden 1 kez yararlandı(Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve   bunların üst birlikleri hariç)

20

5

 

  Hibeden yararlanmadı.(Sulama, Ekonomik, Makine ve ekipman)

20

TOPLAM  PUAN

100

 

         

* 10 küçükbaş hayvan =1 büyük baş (BB) hayvan olarak hesaplanacaktır. *  Aynı Puanı alan yatırımcılar için toplam 5 puanı geçmemek kaydıyla toplam arazisinin %1’i oranında puanı artırılabilir.** Makine ve Ekipmanın bütünü için geçerlidir. Aksamlar için kullanılan TSE Belgesi geçerli değildir. ***(Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birliklere 20 tam puan verilmelidir

 

 

 

 

10. ÇELTİK FİDE DİKİM MAKİNESİ

Çeltik Fide Dikim Makinesi Bilgi Formu*

 

Başvuru Sahibi

 

Kendi Arazisi (da)

 

Kiralık Arazi (da)

 

Toplam Arazi(da)

 

Çeltik ekim alanı (da)

 

* ÇKS kayıtları ile uyumlu olacak

 • Çeltik fidelerini tarımı yapılacak araziye belli sıra arası ve sıra üzeri mesafelerle dikimini yapan makinelerdir.
 • Çeltik fidesi dikimine uygun aparatı ve özel dizayn edilmiş her tekeri bağımsız hareket edebilen kendi yürür veya traktörle çekili olan makinelerdir.

·         Traktörle çekili olanlarda traktörü olmayan veya Leasing ile alınan traktörler hariç bu makineye başvuru yapılamaz. Leasing belgesi veya Traktör ruhsatı ile başvuru yapabilir. Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri, diğer ortaklardan alacağı iki yıllık kullanma muvafakat name ile başvuru yapabilir.

·         Ruhsatta ismi olması şartı ile ipotek veya hacizli olmasına bakılmaz.

·         Kooperatif başvurularında traktörün mülkiyeti kooperatife veya ortaklardan birine ait olmalıdır. Traktörün mülkiyeti kooperatif ortaklarından birine ait ise traktör sahibinin kooperatif ortağı olduğu ve traktörünü kooperatifin kullanmasına izin verdiği belgelendirilmelidir. Bu belgeler başvuru dosyasında bulunmalıdır. Şirket başvurularında ise traktör mülkiyeti şirket adına olmalıdır.

 • En az 10 dekar kendi arazisi olmayan bu makineye başvuru yapamaz.

Başvuruda İstenecek Belgeler (Hibe Başvuru formunun ekleri) :

 1. Makine-Ekipman Bilgi Formu
 2. Şirketler veya bireyler için ÇKS belgesi, tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları belirten yönetim kurulu kararı istenir.
 3. Proforma fatura( Teknik bilgileri içermelidir.)
 4. Tüzel kişiliğin yatırıma başvuru için aldığı yetkili kurul kararı ve başvuru                 sahibinin başvuru için yetkilendirme kararı ve imza sirküleri
 5. Nüfus cüzdanı ve Traktör ruhsatının fotokopisi
 6. Bilgi formunda Başvuru Değerlendirme Kriterlerinde puanlamayı etkileyen belgeler (TSE,TSEK,Genç Çiftçi, İyi Tarım vb.)

Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği  belgeler:

          (Belgeler yatırımcı tarafından muhafaza edilecektir.)

1. Garanti Belgesi

2. TSE hizmet yeterlilik belgesi

3. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

Satın alma aşamasında  il proje yürütme birimine verilecek belgeler

1.Yerli ve İthal Makine Ekipmanlar için Deney Raporu ( Tarımsal Mekanizasyon araçlarının 11.10.2000 tarih ve 2000/37 sayılı tebliğ gereğince bakanlık tarafından yetkilendirilmiş 15 Ziraat Fakültesi ve 2 bakanlık kuruluşundan alınmış teknik rapor) 

2. Teknik Şartname

3. Yerli ve ithal makine ve ekipmanlar için CE işareti taşıma zorunluluğuna istinaden ilgili firma tarafından verilecek CE uygunluk beyanı.

 

 

 

 

Başvuru Değerlendirme Kriterleri

 

Başvuru sahibi:...........................

Başvuru No: ...............................

 

 

ÇELTİK FİDE DİKİM MAKİNESİ

 

Kriterler

Puan

Referans
puan

Aldığı Puan

 
 

1- Başvuru sahibinin

 

     Şirket olması

20

10

 

 

     Bireysel olması

12

 

     Genç çiftçi, iyi tarım, organik tarım uygulayıcısı olması ( Belge ibrazı)

15

 

     Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri

20

 

2- Başvuru sahibinin toplam arazi varlığı (en az 10 da kendi arazisi olması  şartı ile)

 

 10-20  Dekar

15

5

 

 

 21-30  Dekar

10

 

 31 Dekar ve daha fazla

15

 

3- Çeltik ekilen arazisi

 

10 Da kadar

10

5

 

 

 

11 Da ve fazla

10

 

4- Başvuru sahibinin

 

 

 

 

Kadın Çiftçiler

15

5

 

 

   %40 ve üzeri engelli raporu olanlar

10

 

Şehit ve Gazilerin 1. Derece yakınları ve Gaziler

15

 

5- Makine ve Ekipman TSE veya TSEK  Belgesi(Var ise Belge ibrazı gereklidir.)**

 

TSE veya TSEK Belgesi Yok

5

0

 

 

 

    TSE veya TSEK Belgesi Var

5

 

6- Başvuru sahibinin daha önce  KKYDP kapsamında hibeden yararlanma durumu  

 

***Hibeden 1 kez yararlandı(Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve   bunların üst birlikleri hariç)

   20

5

 

 

 

 Hibeden yararlanmadı.(Sulama, Ekonomik, Makine ve ekipman)

20

 

7- Satın alacağı makine ekipmanın ithal ya da yerli üretim olma durumu

(Yüklenici beyanı veya deney raporundaki ifade yeterlidir. Tereddüt halinde yükleniciden marka ve modelli yerli malı belgesi istenebilir. )

 

İthal makine

15

0

 

 

Yerli makine

15

 

TOPLAM

100

 

 
         

 

*  Aynı Puanı alan yatırımcılar için toplam 5 puanı geçmemek kaydıyla toplam arazisinin %1’i oranında puanı artırılabilir. ** Makine ve Ekipmanın bütünü için geçerlidir. Aksamlar için kullanılan TSE Belgesi geçerli değildir. ***Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birliklere 20 tam puan verilmelidir.

 

11. ÇİFTLİK GÜBRESİ DAĞITMA MAKİNESİ

Çiftlik Gübresi Dağıtma Makinesi Bilgi Formu*

Başvuru Sahibi

 

Kendi Arazisi (da)

 

Kiralık Arazi (da)

 

Toplam Arazi(da)

 

           *ÇKS kayıtları ile uyumlu olacak

·           Hibe desteği verilecek gübre dağıtma makineleri; organik katı, sıvı çiftlik gübre dağıtma makineleri ve sıvı- katı yoğun gübre dağıtma makineleri olmak üzere üç tiptir.

·         1-Katı çiftlik gübre dağıtma makinesi; kasasında taşıdığı katı çiftlik gübresini yatay tamburları ile parçalayan, gübre dağıtıcı diskleri ve tamburları ile, parçalanan gübreyi tarla yüzeyine dağıtan, lastik tekerlekli, hidrolik kumandalı, mekanik veya hidrolik frenli ve kuyruk milinden hareket alarak çalışan, besleme, parçalama ve dağıtma ünitesine sahip makinedir.

·         2-Sıvı çiftlik gübre dağıtma makineleri ise şerbet dağıtma tankeri ile sıvı gübreyi tarla yüzeyine dağıtan makineleri kapsar.

·         3-Sıvı-katı yoğun gübre dağıtma makineleri gübre pompası, gübre parçalayıcısı, tank ve hortumlu gübre dağıtıcısından oluşur.

·         Her üç tip için; En az 5 en fazla 10 ton kapasiteli tek veya çift dingilli olabilir.

·         En az 10 dekar kendi arazisi olmayan bu makineye başvuru yapamaz.

·         Traktörü olmayan veya Leasing ile alınan traktörler hariç bu makineye başvuru yapılamaz. Leasing belgesi veya Traktör ruhsatı ile başvuru yapabilir. Traktör ruhsatında adı geçen kişi başvuruda bulunabilir. Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri, diğer ortaklardan alacağı iki yıllık kullanma muvafakat name ile  başvuru yapabilir. Traktör kiralaması kabul edilmez. Ruhsatta ismi olması şartı ile ipotek veya hacizli olmasına bakılmaz.

·         Kooperatif başvurularında traktörün mülkiyeti kooperatife veya ortaklardan birine ait olmalıdır. Traktörün mülkiyeti kooperatif ortaklarından birine ait ise traktör sahibinin kooperatif ortağı olduğu ve traktörünü kooperatifin kullanmasına izin verdiği belgelendirilmelidir. Bu belgeler başvuru dosyasında bulunmalıdır. Şirket başvurularında ise traktör mülkiyeti şirket adına olmalıdır.

Başvuruda İstenecek Belgeler (Hibe Başvuru formunun ekleri) :

 1. Makine-Ekipman Bilgi Formu
 2. Şirketler veya bireyler için ÇKS belgesi, tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları belirten yönetim kurulu kararı istenir.
 3. Proforma fatura( Teknik bilgileri içermelidir.)
 4. Tüzel kişiliğin yatırıma başvuru için aldığı yetkili kurul kararı ve başvuru                 sahibinin başvuru için yetkilendirme kararı ve imza sirküleri
 5. Nüfus cüzdanı ve Traktör ruhsatının fotokopisi
 6. Bilgi formunda Başvuru Değerlendirme Kriterlerinde puanlamayı etkileyen belgeler (TSE,TSEK,Genç Çiftçi, İyi Tarım vb.)

Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği  belgeler:

          (Belgeler yatırımcı tarafından muhafaza edilecektir.)

1. Garanti Belgesi

2. TSE hizmet yeterlilik belgesi

3. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

Satın alma aşamasında  il proje yürütme birimine verilecek belgeler

1.Yerli ve İthal Makine Ekipmanlar için Deney Raporu ( Tarımsal Mekanizasyon araçlarının

   11.10.2000 tarih ve 2000/37 sayılı tebliğ gereğince bakanlık tarafından yetkilendirilmiş 15

   Ziraat Fakültesi ve 2 bakanlık kuruluşundan alınmış teknik rapor) 

       2. Teknik Şartname

       3. Yerli ve ithal makine ve ekipmanlar için CE işareti taşıma zorunluluğuna istinaden ilgili firma  tarafından verilecek CE uygunluk beyanı.

 

 

 

 

Başvuru Değerlendirme Kriterleri

 

Başvuru sahibi:...........................

Başvuru No: ...............................

 

ÇİFTLİK GÜBRESİ DAĞITMA MAKİNESİ

 

Kriterler

Puan

Referans
puan

Aldığı Puan

 
 

1- Başvuru sahibinin

 

    Şirket olması

20

10

 

 

    Bireysel olması

12

 

    Genç çiftçi, iyi tarım, organik tarım uygulayıcısı olması ( Belge ibrazı)

15

 

    Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri

20

 

2- Başvuru sahibinin toplam arazi varlığı (en az 10 da kendi arazisi olması  şartı ile)

 

 10-20  Dekar

15

5

 

 

21-30  Dekar

10

 

31 Dekar ve daha fazla

15

 

3- Başvuru sahibinin özellikleri

 

Kadın Çiftçiler

15

5

 

 

   %40 ve üzeri engelli raporu olanlar

10

 

Şehit ve Gazilerin 1. Derece yakınları ve Gaziler

15

 

4- Makinenin tipi

 

Sıvı gübre dağıtan

10

5

 

 

 

Katı veya katı-sıvı çiftlik gübresi dağıtan

10

 

5- Makine ve Ekipman TSE veya TSEK  Belgesi(Var ise Belge ibrazı gereklidir.)**

 

TSE veya TSEK Belgesi Yok

5

0

 

 

 

    TSE veya TSEK Belgesi Var

5

 

6-Başvuru sahibinin daha önce  KKYDP kapsamında hibeden yararlanma durumu

 

***Hibeden 1 kez yararlandı(Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve   bunların üst birlikleri hariç)

   20

5

 

 

 

     Hibeden yararlanmadı.(Sulama, Ekonomik, Makine ve ekipman)

20

 

7- Satın alacağı makine ekipmanın ithal ya da yerli üretim olma durumu

(Yüklenici beyanı veya deney raporundaki ifade yeterlidir. Tereddüt halinde yükleniciden marka ve modelli yerli malı belgesi istenebilir. )

 

İthal makine

15

0

 

 

Yerli makine

15

 

TOPLAM

100

 

 
         

 

*  Aynı Puanı alan yatırımcılar için toplam 5 puanı geçmemek kaydıyla toplam arazisinin %1’i oranında puanı artırılabilir. ** Makine ve Ekipmanın bütünü için geçerlidir. Aksamlar için kullanılan TSE Belgesi geçerli değildir. ***Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birliklere 20 tam puan verilmelidir.

 

 

12. DAL PARÇALAMA MAKİNESİ:

Dal Parçalama Makinesi Bilgi Formu*

Başvuru Sahibi

 

İl/İlçe/Belde/Köy

 

Kendi Arazisi (da)

 

Kiralık Arazi (da)

 

Toplam Arazi(da)

 

Bağ-bahçe vb. ekili arazi (da)

 

* ÇKS kayıtları ile uyumlu olacak

·         Dal parçalama makineleri; hasat veya budama sonrası bağ-bahçedeki dal ve aksamları parçalayarak öğüten makinelerdir. Talaş formuna getirilen dal parçaları toprak yüzeyinde bir malç tabakası oluşturmak topraktaki nem kaybını azaltmak, organik atıkların yeniden toprağa karıştırılmasını sağlamak için kullanılan gücünü traktör kuyruk mili, dizel-benzin veya elektrik motorundan alan makinelerdir.

·         Bağ-bahçelerde açığa çıkan dal ve diğer aksamları parçalar.

·         En az 10 dekar bağ-bahçe kendi arazisi olmayan bu makineye başvuru yapamaz..

·         Traktörü olmayan veya Leasing ile alınan traktörler hariç bu makineye başvuru yapılamaz. Leasing belgesi veya Traktör ruhsatı ile başvuru yapabilir. Traktör ruhsatında adı geçen kişi başvuruda bulunabilir. Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri, diğer ortaklardan alacağı iki yıllık kullanma muvafakat name ile  başvuru yapabilir.

·         Traktör kiralaması kabul edilmez.

·         Ruhsatta ismi olması şartı ile ipotek veya hacizli olmasına bakılmaz.

·         Kooperatif başvurularında traktörün mülkiyeti kooperatife veya ortaklardan birine ait olmalıdır. Traktörün mülkiyeti kooperatif ortaklarından birine ait ise traktör sahibinin kooperatif ortağı olduğu ve traktörünü kooperatifin kullanmasına izin verdiği belgelendirilmelidir. Bu belgeler başvuru dosyasında bulunmalıdır. Şirket başvurularında ise traktör mülkiyeti şirket adına olmalıdır.

Başvuruda İstenecek Belgeler (Hibe Başvuru formunun ekleri) :

 1. Makine-Ekipman Bilgi Formu
 2. Şirketler veya bireyler için ÇKS belgesi, tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları belirten yönetim kurulu kararı istenir.
 3. Proforma fatura( Teknik bilgileri içermelidir.)
 4. Tüzel kişiliğin yatırıma başvuru için aldığı yetkili kurul kararı ve başvuru                 sahibinin başvuru için yetkilendirme kararı ve imza sirküleri
 5. Nüfus cüzdanı ve Traktör ruhsatının fotokopisi
 6. Bilgi formunda Başvuru Değerlendirme Kriterlerinde puanlamayı etkileyen belgeler (TSE,TSEK,Genç Çiftçi, İyi Tarım vb.)

Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği  belgeler:

          (Belgeler yatırımcı tarafından muhafaza edilecektir.)

1. Garanti Belgesi

2. TSE hizmet yeterlilik belgesi

3. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

Satın alma aşamasında  il proje yürütme birimine verilecek belgeler

1.Yerli ve İthal Makine Ekipmanlar için Deney Raporu ( Tarımsal Mekanizasyon araçlarının 11.10.2000 tarih ve 2000/37 sayılı tebliğ gereğince bakanlık tarafından yetkilendirilmiş 15 Ziraat Fakültesi ve 2 bakanlık kuruluşundan alınmış teknik rapor)
2. Teknik Şartname
3. Yerli ve ithal makine ve ekipmanlar için CE işareti taşıma zorunluluğuna istinaden ilgili firma tarafından verilecek CE uygunluk beyanı.

 

 

 

 

 

 

Başvuru Değerlendirme Kriterleri

Başvuru sahibi:...........................

     Başvuru No: ............................

DAL PARÇALAMA MAKİNESİ

 

Kriterler

Puan

Referans
puan

Aldığı Puan

 
 

1- Başvuru sahibinin

 

     Şirket olması

20

10

 

 

     Bireysel olması

12

 

     Genç çiftçi, iyi tarım, organik tarım uygulayıcısı olması ( Belge ibrazı)

15

 

     Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri

20

 

2- Başvuru sahibinin toplam arazi varlığı(en az 10 da kendi bağ-bahçe arazisi olması  şartı ile)

 

    10-30  Dekar

15

8

 

 

31-40  Dekar

10

 

41 Dekar ve daha fazla

15

 

3- Başvuru sahibinin özelliği

 

Kadın Çiftçiler

15

5

 

 

   %40 ve üzeri engelli raporu olanlar

10

 

Şehit ve Gazilerin 1. Derece yakınları ve Gaziler

15

 

4- Başvuru sahibinin bağ-bahçe vb. arazisi

 

1-20 Dekara kadar

10

5

 

 

 

21 Dekar ve daha fazla

10

 

5- Makine ve Ekipman TSE veya TSEK  Belgesi(Var ise Belge ibrazı gereklidir.)**

 

TSE veya TSEK Belgesi Yok

5

0

 

 

 

    TSE veya TSEK Belgesi Var

5

 

6-Başvuru sahibinin daha önce  KKYDP kapsamında hibeden yararlanma durumu

 

***Hibeden 1 kez yararlandı(Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve   bunların üst birlikleri hariç)

  20

5

 

 

 

      Hibeden yararlanmadı.(Sulama, Ekonomik, Makine ve ekipman)

20

 

7- Satın alacağı makine ekipmanın ithal ya da yerli üretim olma durumu

(Yüklenici beyanı veya deney raporundaki ifade yeterlidir. Tereddüt halinde yükleniciden marka ve modelli yerli malı belgesi istenebilir. )

 

İthal makine

15

0

 

 

Yerli makine

15

 

TOPLAM

100

 

 
         

 

*  Aynı Puanı alan yatırımcılar için toplam 5 puanı geçmemek kaydıyla toplam arazisinin %1’i oranında puanı artırılabilir. ** Makine ve Ekipmanın bütünü için geçerlidir. Aksamlar için kullanılan TSE Belgesi geçerli değildir. ***Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birliklere 20 tam puan verilmelidir.

 

 

13. DİSKLİ TIRMIK

Diskli Tırmık Bilgi Formu*

Başvuru Sahibi

 

Kendi Arazisi (da)

 

Kiralık Arazi (da)

 

Toplam Arazi(da)

 

*ÇKS  kayıtları ile uyumlu olacak

 • Diskli tırmığın (diskaro) veya büyük diskli tırmığın ( goble diskaro) işleyici organları 400-850 mm. çapında ve 3-8 mm. kalınlığında kenarları düz yada kesikli, kendi kendine bilenen, iç bükey çelik diskler şeklinde olup tek ve çift sıralı olabilmektedir.
 • Toprağı keserek işleyen diskli tırmıklar pulluğun işini tamamlamak, anız bozmak, hasattan sonra bitki artıklarıyla yabani otları kesip parçalamak ve toprağın üst katını ufalamak amacıyla kullanılır. Diskin keskin kenarlarından geçen düzlem daima dik olup, yön açısı kademesiz olarak 0-20 derece arasında değiştirilebilir. Diskler, tek tek ana şasiye bağlı veya batarya denilen gruplar halindedir. Bir batarya çelik bir mil üzerine tespit edilen disklerden meydana gelir.
 • Diskli tırmık yatırımcının traktör beygir gücüne uyumlu olmak şartı ile 48 tekli diske kadar alınabilir. En az 20 dekar kendi arazisi olmayan bu makineye başvuru yapamaz.
 • Traktörü olmayan veya Leasing ile alınan traktörler hariç bu makineye başvuru yapılamaz. Leasing belgesi veya Traktör ruhsatı ile başvuru yapabilir. Traktör ruhsatında adı geçen kişi başvuruda bulunabilir. Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri, diğer ortaklardan alacağı iki yıllık kullanma muvafakat name ile  başvuru yapabilir.
 • Traktör kiralaması kabul edilmez. Ruhsatta ismi olması şartı ile ipotek veya hacizli olmasına bakılmaz.
 • Kooperatif başvurularında traktörün mülkiyeti kooperatife veya ortaklardan birine ait olmalıdır. Traktörün mülkiyeti kooperatif ortaklarından birine ait ise traktör sahibinin kooperatif ortağı olduğu ve traktörünü kooperatifin kullanmasına izin verdiği belgelendirilmelidir. Bu belgeler başvuru dosyasında bulunmalıdır. Şirket başvurularında ise traktör mülkiyeti şirket adına olmalıdır.

      Başvuruda İstenecek Belgeler (Hibe Başvuru formunun ekleri) :

 1. Makine-Ekipman Bilgi Formu
 2. Şirketler veya bireyler için ÇKS belgesi, tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları belirten yönetim kurulu kararı istenir.
 3. Proforma fatura( Teknik bilgileri içermelidir.)
 4. Tüzel kişiliğin yatırıma başvuru için aldığı yetkili kurul kararı ve başvuru  sahibinin başvuru için yetkilendirme kararı ve imza sirküleri
 5. Nüfus cüzdanı ve Traktör ruhsatının fotokopisi
 6. Bilgi formunda Başvuru Değerlendirme Kriterlerinde puanlamayı etkileyen belgeler (TSE,TSEK,Genç Çiftçi, İyi Tarım vb.)

      Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği  belgeler:

          (Belgeler yatırımcı tarafından muhafaza edilecektir.)

1. Garanti Belgesi

2. TSE hizmet yeterlilik belgesi

3. Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

Satın alma aşamasında  il proje yürütme birimine verilecek belgeler

1.Yerli ve İthal Makine Ekipmanlar için Deney Raporu ( Tarımsal Mekanizasyon araçlarının

   11.10.2000 tarih ve 2000/37 sayılı tebliğ gereğince bakanlık tarafından yetkilendirilmiş 15

   Ziraat Fakültesi ve 2 bakanlık kuruluşundan alınmış teknik rapor) 

       2. Teknik Şartname

       3. Yerli ve ithal makine ve ekipmanlar için CE işareti taşıma zorunluluğuna istinaden ilgili firma

        tarafından verilecek CE uygunluk beyanı.

 

 

 

 

 

 

Başvuru Değerlendirme Kriterleri

 

Başvuru sahibi:...........................

Başvuru No: ...............................

 

DİSKLİ TIRMIK

Kriterler

Puan

Referans

Puan

Aldığı Puan

 1- Başvuru sahibinin

Şirket sahibi olması

20

10

 

 

Bireysel olması

12

Genç çiftçi, iyi tarım, organik tarım uygulayıcısı olması
(Belge ibrazı)

15

Tarımsal amaçlı kooperatifler,birlikler ve bunların üst birlikleri ile bunların üst örgütleri